Kaçak İnşaatlar Tespit Edilerek Mühürleniyor

Ruhsat dışı yapılan binaların inşaatı ile birlikte, binaların yapım aşamasından sonra mühürleme işlemi gerçekleştiriliyor.
Kaçak İnşaatlar Tespit Edilerek Mühürleniyor

Ruhsat dışı yapılan binaların inşaatı ile birlikte, binaların yapım aşamasından sonra mühürleme işlemi gerçekleştiriliyor.

Kaçak İnşaat Mühürleme

İmar Kanunu ile, ruhsat almadan ya da, ruhsata aykırı bir şekilde inşaata başlanan yapılar, ilgili kurum tarafından tespit edildiği takdirde vakit kaybetmeden mühürlenebiliyor.

İnşaat çalışmalarına ruhsat alınmadan başlayan ya da ruhsat alınmasına rağmen ruhsat eklerine uygun olmaması durumunda inşa edilen yapılar kaçak inşaat sayılıyor.

Ruhsat dışı ya da kaçak yapılan binaların inşaatı ile birlikte, binaların yapım aşamasından sonra da mühürleme işlemi gerçekleştiriliyor. Kısa süre içerisinde de yıkım çalışmalarına başlanıyor. Yapılan çalışmalara itiraz etme hakkına sahip değilsiniz. İmar Kanunu’na aykırı olan her yapıda izinsiz bir çalışma mevcuttur ve bu çalışmalar da kanunen yasaklanmıştır.

Kaçak yapıya mühür tutanağı verildiği günden başlayarak en çok bir ay içinde, yapı sahibi, yapısını yapı ruhsatına uygun duruma getirerek ya da yapı ruhsatı alarak, belediyeden ya da il özel yönetiminden mührün kaldırılmasını isteyebilir.

İnşaatın ya da binanın kanuna ne şekilde aykırı olduğu ya da yasakları ne şekilde çiğnediği Mühürle Durdurma Zaptına yazılıyor ve gerekli raporlama işlemi başlıyor.

Kurumun Cevabına Göre Yıkım Başlar

Yapıdaki aykırılıkların giderilmemiş olması halinde, yapı ruhsatı iptal ediliyor; yapı ruhsatına aykırı ya da yapı ruhsatı olmadan yapılan yapı, belediye encümeni ya da il özel yönetimi kararıyla, belediye ya da valilikçe yıktırılıyor ve yıkım giderleri yapı sahibinden alınıyor.

Kaçak inşaatların mühürlenmesi, yıkım çalışmalarını da beraberinde getiriyor. Yıkım sürecine başlanması kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Mühür ve yıkım çalışmalarında, üç gün içerisinde belediye encümenine konunun sunulması ve gerekli detayların aktarılması gerekiyor.

Detayların kuruma ulaşmasından en geç on beş gün sonra encümenin olumlu ya da olumsuz bir şekilde geri dönüş yapması şart. Dönüş yapılan cevaba bağlı olarak, yıkım çalışmaları başlatılır, ya da askıya alınır.
Kaçak inşaatın mühürlenme süresi, maksimum otuz gün olarak belirleniyor. Mühürleme işlemi ile birlikte inşaat ya da yapı tamamen kullanıma kapatılıyor.