Kefilli Kira Sözleşmesinde Vergiye Dikkat

Kira sözleşmelerinde gayrimenkul sahibi, kefil talebinde bulunabilir. Kefilli kira sözleşmesi nedir?
Kefilli Kira Sözleşmesinde Vergiye Dikkat

Kira sözleşmelerinde gayrimenkul sahibi, kefil talebinde bulunabilir. Kefilli kira sözleşmesi nedir?

Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanuna göre hazırlanan kira sözleşmesinde; kiralanan gayrimenkulun, kiracıya teslim edilirken ki durumu, aylık kira bedeli ve gelecek yıllarda yapılacak kira zammının neye göre hesaplanacağı ve kiralanan gayrimenkulun açık adresi net olarak gösterilir.

Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıl olarak hazırlanır.

Ayrıca kira sözleşmelerinde, borçlunun ve alacaklının açık adresleri ve TC kimlik numaralarının da bulunması gerekiyor. Eğer kira sözleşmelerinde, noter tarafından verilmiş resmi bir vekalet var ise vekiller tarafından da imzalanabiliyor.

Kefil Talebinde Bulunabilir

Kira sözleşmelerinde gayrimenkul sahibi, kefil talebinde bulunabilir. Talep edilen kefil de; kira sözleşmesini adi kefil, müteselsil kefil veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imza atabilir.

Adi kefalette alacaklı olan mal sahibi öncelikle asıl borçluya başvurmalı ve borcu tahsil edemediğini hukuksal olarak kanıtlamalıdır. Müteselsil kefalette de alacaklı olan taraf borçluya başvurmadan, kefilden gerekli olan ödemeyi alabilir.

Kefalet Süresi

Kefalet süresi, kefili kira sözleşmelerinde belirtilen süre ile genellikle 1 yıl ile sınırlı kalınır. Aksi bir durum söz konusu değil ise, kira sözleşmeleri her yıl yenilenir. Fakat tekrar tekrar düzenleme yapılmaz. Kira sözleşmesinin her yıl tekrar düzenlenmesi ve ıslak imza ile imzalanması, kefilin kira borcuna olan kefaletinin devam etmesi için gereklidir.

Kefili kira sözleşmeleri, kefilsiz kira sözleşmelerine göre daha yüksek oranda damga vergisine tabii tutulur.