Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluk Yasası

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 2/3 çoğunluk yasasının nasıl uygulandığı konusunda bilgileri sizler için haberimizde paylaşıyoruz.
Kentsel Dönüşümde 2/3 Çoğunluk Yasası

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 2/3 çoğunluk yasasının nasıl uygulandığı konusunda bilgileri sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

Kentsel dönüşümde 2/3 çoğunluk kuralı, 6306 sayılı yasa ile yürürlüğe girdi.

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında yapının riskli olup olmadığını, Bakanlıklar tarafından belirlenen kurumların düzenlemesi gerekiyor. Bakanlık tarafından yetki verilen kurumlara riskli yapı tespiti yapılması istenen yapının, maliklerinden birinin dilekçeyle müracaat etmesi yeterli oluyor.

Riskli yapı tespiti yapılan yapılarda veya riskli alan üzerinde yer alan yapıların yıkılması konusunda taşınmaz sahiplerinin anlaşıp anlaşmamaları önem teşkil etmiyor.

Riskli yapı tespiti yapılan ve yıkım kararı verilen binalarda, paydaşların oy birliği sağlanmış olsa dahi söz hakkına sahip değiller. Riskli yapı kararı verilen yapıların yıkımı zorunluluk arz ediyor.

Riskli Yapılar Yıkılıyor

Bunun dışında Bakanlık ve belediye tarafından da riskli alan tespiti yapılabiliyor. Kurumlar tarafından yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu belirlenen yapılar, tespit eden kurumlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelen raporlar incelenerek, eksik veya yanlış konuların bulunması durumunda, incelenen raporlar ilgili birime iade ediliyor. Diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

2/3 Çoğunluk ile Karar Veriliyor

Tespit edilen riskli yapıların yıktırılmasından sonra arsa durumuna gelen taşınmazların, sahipleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak. Yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında sahiplerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar veriliyor.

Kanunun da geçen 2/3 çoğunluk, hak sahibinin sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında hak sahiplerinin 2/3 çoğunluğudur.

Çoğunluğa Katılmayan Hak Sahipleri

Çoğunluk kararına katılmayan hak sahipleri bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılıyor. Çoğunluğun aldığı karara katılmayanların arsa payları paydaşlara satılmaz ise Bakanlık tarafından satın alınır ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilir.

Çoğunluğun Sağlanamaması Durumunda

Hak sahiplerine yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması söz konusu ise, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabiliyor.

Taşınmazların hepsi ortak bir karar verirse bir sorun yaşanmaz ve oy birliği ile karar verilen yöntem arsaya uygulanır. Paydaşlar arasında anlaşmanın sağlanamaması durumunda 2/3 kuralı devreye giriyor.

Arsa üzerinde yapılacak işlemlere karar verilemiyorsa o zaman 2/3'lük kısmın aldığı karara, 1/3’lük paydaş grubunun uygulaması da yasal olarak zorunludur.

2/3 çoğunluk sisteminden kastedilen, hisse oranıdır. Hisse payı olarak 2/3 çoğunluğu sağlayan arsa sahipleri karar verebilmektedir.