Kentsel Dönüşüme Evimi Vermek İstemiyorum, Nasıl İtiraz Edilir?

Ülkemizde deprem riski bulunan binalarda yer alan eski ve çürük yapıların yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı konutlar üretilmesi için uygulanan projelere kentsel dönüşüm projesi adı verilmektedir. Özellikle de yoğun göç alması nedeni ile çarpık kentleşmenin yaygın olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir kentsel dönüşüm konusunda son derece sancılı bir süreç geçirmektedir.
Kentsel Dönüşüme Evimi Vermek İstemiyorum, Nasıl İtiraz Edilir?

Ülkemizde deprem riski bulunan binalarda yer alan eski ve çürük yapıların yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı konutlar üretilmesi için uygulanan projelere kentsel dönüşüm projesi adı verilmektedir. Özellikle de yoğun göç alması nedeni ile çarpık kentleşmenin yaygın olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir kentsel dönüşüm konusunda son derece sancılı bir süreç geçirmektedir.

Kentsel Dönüşüme Evimi Vermek Zorunda Mıyım?


Hayır, kentsel dönüşüme evinizi vermek zorunda olmanız gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak evinize kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda kentsel dönüşüm riskli yapı sorgulama işlemi yapıldıysa ve bu işlem sonucunda eviniz riskli yapı olarak belirlendiyse evinizin yıkımı zorunludur.

Kentsel Dönüşüme Evimi Vermek İstemiyorum, Nasıl İtiraz Edilir?

Riskli Yapı Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?


Çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak yapılan riskli yapı analizi sonucunda evin yıkılma tehlikesinin bulunduğu yani depreme karşı dayanıksız olduğunun tespit edilmesi durumunda yıkılması zorunludur. Ancak çok katlı binalarda kat malikinin, müstakil evlerde ise taşınmaz sahibinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden riskli yapı raporuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Bu itiraz sonucunda bakanlık başka bir değerlendirme firmasını belirlenen adrese gönderir ve yeniden riskli yapı analizi yaptırır. İkinci raporda da binanın depreme karşı dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilirse binanın yıkılması zorunlu hale gelir. Ancak ikinci raporda böyle bir risk olmadığı yada bina güçlendirme kararı çıkması durumunda ilk rapor geçersiz hale gelir ve bina yıkımı gerçekleştirilmez.

Riskli Yapıların Yıkılması Zorunlu Mu?


Evet, ne yazık ki yapılan iki riskli yapı raporu analizinden de depreme dayanıksız raporu alınan konutların yıkılması zorunludur. Burada amaç vatandaşın rızası olmasa dahi olası bir depremde can kaybını en aza indirecek önlemlerin alınabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kişi rıza göstermese dahi riskli yapı raporu çıkarılan taşınmazlar belirlenen yasal sürenin sonunda yıkılmaktadır. Ülkemizde kentsel dönüşümün önemi ne yazık ki yeteri kadar anlaşılamamakta olup büyük bir deprem dalgasının her an vurmasına kesin gözü ile bakılan İzmir ve İstanbul'da özellikle bu projeler daha büyük bir özveri ile hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Depremde yıkılma riski bulunan binaların yıkılarak yerine depreme dayanıklı binaların yapılması olası bir depremde can ve mal kayıplarının minimal seviyelere çekilmesi anlamına gelmektedir. Yani aslında kentsel dönüşüm taraflar için bir rant kapısı değil, riskli yapılarda oturan kişiler ve sevdikleri için ciddi bir hayati meseledir. Kaynak: emlak365.com