Kentsel Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları

Kentsel sit alanları da askeri alanları kadar değerli olup, bu bölgelerde herhangi bir yıkım veya yapım söz konusu olamaz.
Kentsel Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları

Kentsel sit alanları da askeri alanları kadar değerli olup, bu bölgelerde herhangi bir yıkım veya yapım söz konusu olamaz.

Genellikle tarihi alanların ve eserlerin yer aldığı bölümler olarak bilinen kentsel sit alanları, hiçbir müdahalenin yapılamayacağı ve tarihi dokunun bozulmaması için özen gösterilen ve korunan alanlar olarak belirtilebilir.

Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve çevre yapıları, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar birlikte bulundukları alanlar olarak tanımlanıyor.

Bu alanda yapılacak olan herhangi bir düzenleme için izin alınması zorunludur. Estetik özelliğe sahip anıtların yer aldığı alanlarda yapılacak çalışmalar sadece düzenleme çalışması olabilir. Bu çalışmalar yalnızca eserlerin daha iyi korunması için yapılan belirli çalışmalardır.

Eski alanlar, tarihi dokular, tarihi binalar, eserler, görselliğe sahip ürünlerin bir arada olduğu ve milli değer taşıyan bu alanların sayısı çok fazladır. Bu alanların restorasyon çalışmaları ile belli dönemlerde halka açık hale getirilir ve bu alanlarda bina yapımı, ya da emlak alımı gibi durumlar söz konusu olamaz.

Kentle birleştirme ve ya düzenleme projelerinde de bu alanlara dokunulmuyor. Gerekli düzenleme işlemleri yakın çevrede yapılıyor ve kent ile bütünleştirme işlemleri başlatılmış oluyor.

Restorasyon çalışmalarının uygun görülmesi ile tarihimizi ve milli değerlerimizi koruyabilme imkanı sağlıyoruz ve daha kalıcı alanlar, daha kalıcı yapılar oluşturmuş oluyoruz.

Koruma ve geliştirme çalışmalarında çok dikkatli hareket etmek gerekiyor çünkü yapılacak en küçük hata sit alanının yok olmasına ve yapıların zarar görmesine neden olabiliyor.

Kentsel sit alanı, askeri bölge kadar değerli bir alan olup, herhangi bir çalışma için profesyonel isimler ile çalışılmak zorundadır. Bundan dolayı da koruma alanı olarak değerlendirilir.

Yalnızca milli değerlerimiz değil, görsel bütünlüğü sağlayan doğal alanlar varsa da kentsel sit alanı olarak tanımlanabilir. Bu alanlarda herhangi bir yapım ya da bir yıkım söz konusu dahi olamaz.