Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Yasal Olarak Geçersiz Olur?

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Yasal Olarak Geçersiz Olur?
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılan ve yasal bir belge niteliği taşıyan kira sözleşmesi hangi durumlarda kanunen geçersiz olarak kabul edilmektedir?

Türkiye’de ev sahipleri ile kiracılar arasında kiracılık ilişkisi kira sözleşmesi ile sağlanmaktadır. Taraflar yazılı kira sözleşmesi ile kendilerini güvence altına alabilmektedirler. Ancak kira sözleşmesinin yazılı olması da şart değildir. Sözlü kurulan kira sözleşmeleri de yasal olarak geçerli olurlar ama bunun ispatı konusunda hem ev sahipleri hem de kiracılar sıkıntı yaşayabilmektedirler. Peki kira sözleşmesini geçersiz yapan durumlar nelerdir? Hangi durumlarda yapılan kira sözleşmeleri geçersiz olurlar?

KİRACI VE EV SAHİBİ İMZA ATMALI

Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasındaki bir akittir. Bu akitin tarafları da kiracı ile ev sahibidir. Bundan dolayı kira sözleşmesi hem kiracının kendisi hem de ev sahibinin kendisi tarafından imzalanmalıdır.

Ev sahibinin yerine onun eşiyle veya çocuğu ile yapılan kira sözleşmesinin yasal bir geçerliliği olmamaktadır. Böyle bir durumda yapılan kira sözleşmesi kolaylıkla geçersiz hale gelebilmektedir. Ancak kira sözleşmesi ev sahibinin özel vekalet verdiği bir üçüncü kişi tarafından da imzalanabilir. Bu durumda kira sözleşmesinin geçersiz olma durumu bulunmamaktadır.

HİLE VE TEHDİT İLE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ GEÇERSİZ OLUYOR

Kiracılar ile ev sahipleri arasında yapılan kira sözleşmelerini geçersiz kılan bir durum da sözleşmenin sakat bir irada ile yapılmasıdır. Eğer kira sözleşmesi bir hata veya hile ile yapılıyorsa bunun yasal geçerliliği olmamaktadır. Tehdit ile yapılan kira sözleşmelerinin de yasal geçerliliği bulunmamaktadır. Bu şekilde yapılan kira sözleşmeleri hakkında hukuki süreç başlatılarak kolay bir şekilde geçersizliği tespit edilebilmektedir.

Kira sözleşmesinin geçersiz olması kiracılar için çok ciddi bir sorun olmaktadır. Böyle bir durumda kiracılar kiralamış oldukları evleri boşaltmak zorunda kalabiliyorlar. Ekstra taşınma masrafları ile karşılaşan kiracılar mağdur olmamaları için kira sözleşmelerini geçersiz kılacak durumlardan özellikle kaçınmalıdırlar.

Emlak365.com