Kiracının Erken Ev Tahliyesi

Ev ve iş yeri kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmeleri yıllık olarak yapılır. Eğer kiracı erken tahliye isterse nelerle karşılaşır?
Kiracının Erken Ev Tahliyesi

Ev ve iş yeri kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmeleri yıllık olarak yapılır. Eğer kiracı erken tahliye isterse nelerle karşılaşır?

Konut kiralamalarında alıcı ve satıcı arasında imzalanan kira sözleşmeleri yıllık olarak yapılıyor. Kiralamalarda imzalanan bu sözleşme ile iki taraf da bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor.

Kiracı ve mülk sahibi arasında imzalanan, sözleşme süresi boyunca kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü kılınıyor. Aksine bir durum söz konusu olmadıkça kiracı, kira bedelini ve gerekiyorsa diğer giderleri de en geç kira sözleşmesinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi, sürenin son bulmasıyla bitmiş olmuyor. Herhangi bir tahliye ihtarı yapılmamış ise sözleşme senelik olarak yenileniyor.

Fakat kiracılar, sürenin sona erdiğini öne sürerek kanunda belirtilen sürelerde yapacağı bildirim ile sözleşmeyi sonlandırabiliyor.

Bazı durumlarda kiracı, sözleşme sona ermeden evi tahliye etmek isteyebiliyor. Böyle bir durumda ise mal sahibinin bazı hakları oluyor. Böyle bir durumda;

Kiracı Evi Erken Tahliye Edebiliyor Mu?

Sözleşmede yer alan şartlara uyma zorunluluğu ile kiracı evi erken boşaltabiliyor.

Kiracı Evi Erken Tahliye Ederse

Kiracı kira sözleşmesinde yer alan süre öncesinde evi tahliye eder ise, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralanan evin benzer şartlarda kiraya verilebileceği süre içerisinde devam eder.

Erken Tahliye Cezası

Kiracı sözleşme süreci bitmeden evi tahliye eder ise; Kiraya veren kişinin erken tahliyeyi kabul etmesi beklenir ve yeni bir kiracının bulunması durumunda, erken tahliye eden kiracının kira sözleşmesinden meydana gelen borçları son bulur.