Kiracının Önalım Hakkı Var Mıdır? Ev Satılırsa Kiracı Aynı Paraya Evi Satın Alabilir Mi?

Kiracının  Önalım Hakkı Var Mıdır? Ev Satılırsa Kiracı Aynı Paraya Evi Satın Alabilir Mi?
Kiracıların önalım hakkı ile alakalı olarak ayrıntılar merak ediliyor. Kiracılı bir evin satılması durumunda kiracıya önalım hakkı verilir mi? Kiracı önalım hakkı ile evin satışını iptal ettirebilirmi

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki ilişki oldukça detaylı haklarla kurulmaktadır. Kira sözleşmesi ile tesis edilen bu hukuki ilişkide tarafların bazı hakları doğmaktadır. Peki kira sözleşmesinin olması kiracıya o ev için önalım hakkı verir mi? Kiracının önalım hakkı nasıl olabilir? Kiracı önalım hakkını nasıl kullanabilir? Kiracı önalım hakkını kullanıp evin satışını iptal ettirebilir mi?

KİRACININ ÖNALIM HAKKI VAR MIDIR?

Kiracıların yaptıkları kira sözleşmeleri ile elde ettikleri genel haklar içerisinde önalım hakkı bulunmamaktadır. Bundan dolayı kiracılar kira sözleşmesi var diyerek önalım hakkı iddiasında bulunamaz. Evin satışı durumunda ise kiracıların herhangi bir söz söyleme hakları yoktur. Ev sahibinin mülkiyet hakkını kiracılar herhangi bir şekilde sınırlayamazlar. Ancak önalım konusunda ev sahibi ile kiracı anlaşırsa o zaman uygulama değişecektir.

KİRACIYA ÖNALIM HAKKI NASIL VERİLİR?

Kanuna göre kiracılar ile ev sahipleri arasında önalım konusunda bir mutabakata varılması sonrasında bunun resmileştirilmesi gerekmektedir. Yazılı bir sözleşme olmadan kiracının önalım hakkı olmayacaktır. Sözlü olarak yapılan anlaşmaların burada bir geçerliliği yoktur. Ancak yazılı bir sözleşme ile kiracıya önalım hakkı verilebilir. Bu yazılı sözleşmenin özel bir sözleşme olmasına da gerek yoktur. Kira sözleşmesine eklenecek bir madde ile kiracıya önalım hakkı tanınabilir?

KİRACININ ÖNALIM HAKKI VARSA EVİN DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?

Önalım sözleşmesi kuırulurken evin satış bedeli ile alakalı olarak da karar verilebilir. Ancak yıllar içerisinde meydana gelen fiyat artışlarından dolayı bu sözleşmelerde belirli bir fiyat belirlenmesi ev sahiplerini zararlı çıkarabilir. Bunun için güncel rayiç bedel üzerinden anlaşma kurulabilir. Bu şekilde taraflar ciddi bir şekilde mağdur olma risklerini ortadan kaldıracaklardır.

KİRACI ÖNALIM HAKKINI NASIL KULLANABİLİR?

Kiracının önalım hakkını kullanabilmesi için evin satışının yapılmış olması gerekir. Ev sahibi evi satmıyorsa kiracının önalım hakkının bir anlamı yoıktur. Ancak ev sahibi evi satarsa kiracı o satış bedelini ödeyerek satışı iptal ettirip evin tapusunu kendi üzerine tescil ettirebilir. Öte yandan eğer ev ev sahibinin iradesi dışında yani icra yoluyla satılırsa kiracının kullanabileceği bir önalım hakkı olmayacaktır.

Emlak365.com