Kirayı Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiralık ev fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ile beraber ne yazık ki kiracılar ile ev sahipleri arasında kira ödemeleri konusunda sorunlar yaşanmaya başlandı. Peki, kiracı kirayı ödemezse ne olur
Kirayı Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracılar ile ev sahipleri arasında en sık yaşanan anlaşmazlıkların başında kira ödemeleri gelmektedir. Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeni ile vatandaş kirasını ödemekte zorlanırken yükselen kiralık ev fiyatları da ödemelerde sorun yaşanmasına neden oldu.

Kira ödeme tarihi gelmesine rağmen kirasını yatıramayan kiracıların sayıları artarken bu durum özellikle de düşük kiralı olarak evde oturan kiracıların tahliye edilmesini sağlamak amacı ile ev sahipleri tarafından bir bahane olarak kullanılmaya başlandı. Peki, kiracı kirayı ödemezse ne olur, kira kaç gün gecikebilir?

KİRA KAÇ GÜN GECİKEBİLİR?

Okurundan gelen bir soruyu yanıtlayan Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal Borçlar Kanunun 299. maddesi kapsamında kira ödemelerinin şartlarının belirlendiğini söyledi. Kiraya veren ve kiracının arasındaki ilişki hakkında bilgi veren İmal ödenmeyen kira borcundan dolayı tahliye hakkı bulunduğunu belirterek kiranın bir ay bile geciktirilmesi durumunda ev sahibinin ihtarname hakkı olduğunu söyledi.

İmal yapmış olduğu açıklamasında "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar" diyerek kiracıya en az 10 gün süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Kiracılar kira sözleşmesinde belirtilen güne kadar aylık kira borçlarını ödemekle yükümlü tutuluyorlar. Kira borcu ödenmediği takdirde kira sözleşmesinin haklı feshi nedeni ortaya çıkıyor ve kira sözleşmesi tarihi dolmasa dahi ev sahibi kiracısını evden çıkarma hakkına kavuşuyor.