Kişinin sağlığında paylaştırdığı miras öldükten sonra iptal edilir mi?

Miras konusunda aileler tarafından merak edilenlerin artması ile birlikte son olarak kişinin sağlığında paylaştığı mirasta herhangi bir değişiklik yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu.
Kişinin sağlığında paylaştırdığı miras öldükten sonra iptal edilir mi?

Milyonlarca aile tarafından gündeme gelen en büyük sorunlar arasında miras meselesi bulunmaktadır. Ailelerin aralarında pay ederken anlaşmazlıklar yaşayabildiği bu mirasta paylaştırma konusunda pek çok vatandaş tarafından merak edilenleri internet üzerinden araştırmaktadır. Özellikle son dönemde bir kişinin sağlığında yaptığı miras bölüşme durumundan kişi vefat ettikten sonra ailelerin herhangi bir şekilde değişiklik ya da iptal yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.

PAYLAŞILAN MİRASA İTİRAZ YAPILABİLİR Mİ?

Genellikle ülkemize baktığımız zaman miras paylaşımında en çok anlaşamayan taraf kardeşler olmaktadır. Bu konuda sık sık sorunların yaşandığı gündemimize gelirken, özellikle de baba ya da anne tarafından yapılan paylaşımlarda farklı oranların verilmesi kardeşler arasında kaosa neden oluyor. Bu sorunların büyümesi ile birlikte de kardeşler tarafından en çok merak edilen konular arasında haksızlık yapıldığını düşündükleri bu paylaşımın iptalinin söz konusu olup olmadığı yer alıyor.

Konuya ilişkin hukuk çerçevesinde bakıldığı zaman yasalara göre ancak bazı koşullarında mirasın iptalinin sağlanabilir olduğu öğrenildi. Bu koşullar arasında nelerin bulunduğu merak edilirken gelen ilk bilgilere göre elbette sürenin yer aldığı ifade edildiği. Kişinin mirasın bölüşülmesinin ardından kendisine daha az pay verildiği konusunda dava açması için 1 sene içerisinde mahkemeye başvuru yapması gerekmektedir. Nadir de olsa bu süre 10 seneye kadar çıkarken asla 10 seneyi geçmemektedir.

Fakat bu süre içerisinde açılan davada da miras paylaşımının tamamı iptal ettirilemez. Bu konuya da bakıldığı zaman yasalar çerçevesinde mirasçının saklı payı azaltılmışsa ya da tamamen yok edilmişse bu saklı paya sahip mirasçılar sadece saklı payları için iptal davası açabilmektedir. Geri kalan konuda da devlet bu saklı payı kardeşler arasında mirasın durumuna göre eşit bir şekilde paylaştırmaktadır.