Konut Sektöründeki Durgunluk Her Alanda Kendini Gösteriyor

Son günlerde çıkan haberler, güçlü kaynaklardan elde edilen veriler konut sektöründe önemli olabilecek bir durgunluk yaşandığını gösteriyor. Her anlamda konut piyasasını önemli derecede etkileyecek olan bu durgunluk pek çok alanda kendini göstermeye başladı.
Konut Sektöründeki Durgunluk Her Alanda Kendini Gösteriyor

Son günlerde çıkan haberler, güçlü kaynaklardan elde edilen veriler konut sektöründe önemli olabilecek bir durgunluk yaşandığını gösteriyor. Her anlamda konut piyasasını önemli derecede etkileyecek olan bu durgunluk pek çok alanda kendini göstermeye başladı.

Son günlerde çıkan haberler, güçlü kaynaklardan elde edilen veriler konut sektöründe önemli olabilecek bir durgunluk yaşandığını gösteriyor. Her anlamda konut piyasasını önemli derecede etkileyecek olan bu durgunluk pek çok alanda kendini göstermeye başladı.

Kendini gösterdiği alanlardan biride istihdam rakamları oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafında 2017 yılının son çeyreği için İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri yayınladı. Bu endekslerde konut sektörü piyasasında önceki yıllara göre meydana gelen artış ve azalışlar yer aldı. Endekslere göre inşaat sektörü için istihdam rakamlarında gerileme görüldü. Bina inşaatı için bu gerileme ortalama 2017 yılında yüzde 14’lük olduğu gözler önüne serildi.

Dördüncü çeyrekte inşaat istihdam endeksi önceki yıllar ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda önceki yıla göre yüzde 5,7 2017 yılı aynı çeyreğine göre ise yüzde 9,2 oranında azalma olduğu görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksleri içinde durum aynıydı. Bu endeks değerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,0’luk bir değer ile düştüğü görüldü.

Konut Sektöründeki Durgunluk Her Alanda Kendini Gösteriyor

Çalışılan Saat Endeksinde Yüzde 3,2’lik Azalış!

Çalışılan saat endeksine verileri de bu durum için değerlendirmeye alındı. Çalışılan saat endeksi takvim etkilerinden arındırılmış inşaat için son çeyrekte 2016 yılı aynı döneminde 5,7 2017 yılında da bir önceki seneye göre yüzde 8,9’luk bir azalma olduğu tespit edildi. Aynı şekilde takvim ve mevsim etkilerinde arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksinde de bir önceki çeyrek değerime göre yüzde 0,8’lik bir düşün kaydedildi.

Brüt-Maaş Endeksinde Yüzde 1,9 Oranında Düşüş!

2017 yılı son çeyreğinde takvim etkilerinde arındırılmış inşaat brüt-maaş endeksi değerinde de önceki senenin aynı çeyreğinde yüzde 5,6’lık bir artış görülürken, 2017 yılında önceki seneye göre yüzde 3,7’lik bir artış oldu. Ölçülen son iki artış değeri arasında 1,9’luk bir düşüş belirlendi. Takvim ve mevsim etkilerinden sıyrılmış inşaat brüt-maaş endeksi verileri ise önceki çeyrek değerine göre yüzde 1,6’lık bir oranla artış gösterdi.

Belirlenen bu durgunluğun ne zamana kadar süreceği merak konusu. Uzmanlar tarafından merak edilen bir başka husus da bu düşen değerlerin ve durgunluğun gelecek seçimleri nasıl etkileyeceği oldu.

Emlak365.com