Muris Muvazaası Nedir, Kimler Dava Açamaz?

Muris Muvazaası Nedir, Kimler Dava Açamaz?
Halk arasında mirastan mal kaçırma olarak bilinen muris muvazaası konusunda merak sürüyor. Kimler muris muvazaası davası açamaz gibi soruların yanıtı haberimizde.

Muris muvazaası, miras bırakacak kişinin mirasından yararlanacak olan varislerini dışarıda bırakarak mirasını dağıtması işidir. Özellikle kız çocuklarının mirastan pay almaması için sık sık yapılan muvazaa işlemlerinin hukuki açıdan bir geçerliliği yoktur. Kendilerine bu durumun yapıldığını tespit eden diğer mirasçılar da muris muvazaası davası açabilirler. Bu davanın açılması durumunda mirasçılar hakları olan miras paylarını elde edebilmektedirler.

Mirastan mal kaçırma davası, muvazaanın dört unsuru olup olmadığı konusunu araştırır. Bunlar görünüşteki işlem, muvazaa anlaşması, üçüncü kişileri aldatma amacı ve gizli sözleşmedir.

MURİS MUVAZAASI NEDİR?

Emlak terimleri içerisinde sıkça yer alan muris muvazaası kelimesi, mirastan mal kaçırma anlamına gelmektedir. Bir kişinin mirasçılarına pay bırakmamak için başvurduğu bir işlemdir. Miras bırakan kişiler mal kaçırma amacıyla taşınmazlarını diğer mirasçılara devretmektedir. Bu işlem için çoğu kez bedel ödenmeyip bağışlanan taşınmaz aslında satılmış gibi gösteriliyor ve bazı durumlarda da tapudaki satış bedeli ile gerçek satış bedeli arasında büyük farklar oluşacak şekilde düzenleniyor. Bu durumla karşılaşan, mirastan pay alması engellenen kişiler konuyu mahkemeye taşıyarak dava açabilirler.

Muris Muvazaası Nedir, Kimler Dava Açamaz?

KİMLER MURİS MUVAZAASI DAVASI AÇAMAZ?

Muris muvazaası davası açamayacak kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

- Hukuki bir yararı olmayan kimse,

- Reddi miras halinde mirası reddeden kişiler,

- Miras hakkında feragat sözleşmesi ile vazgeçmiş bulunan kişiler,

- Miras bırakan tarafından mirastan çıkartılan kişiler muris muvazaası konusunda dava açamazlar.