Pandemide Yatırım Yapan Getiri Rekoru Kırmıştı! Antalya'da Belediye Arsa Satış İhalesi Yayımladı

Konyaaltı Belediyesi arsa ihalesi ilanı yayımladı. 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni duyuru kapsamında Hurma Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arsa satışa çıkarıldı.
Pandemide Yatırım Yapan Getiri Rekoru Kırmıştı! Antalya'da Belediye Arsa Satış İhalesi Yayımladı

01 Aralık 2021 Tarihli ve 31676 Sayılı Resmî Gazete ile Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait olan arsa için ihale ile satış ilanı yayımladı. İhale ilanı kapsamında 1.434 m2 hisseli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa sunulduğu ilan edildi.

Yayımlanan ilan metninde "Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan 12110 ada 9 parsel sayılı 1.535,00 m² yüzölçümlü taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı 1.434,00 m² hisseli, tapu kaydında 3 ayrı haciz şerhi bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KONYAALTI BELEDİYESİ ARSA İHALESİ İLANI YAYIMLANDI!

Arsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ihale ilanları kapsamında 1 Aralık 2021 tarihinde belediyeler tarafından verilen ilanlardan biri de Konyaaltı Belediyesi tarafından yayımlanmış oldu. Pandemi ilk patlak verdiği dönemde hastalıktan uzaklaşmak ve karantina dönemlerini deniz kenarında geçirmek isteyen kişiler denize yakın tatil beldelerinde adeta arsa avına çıkmıştı.

Bu dönemde tatil beldelerinde yer alan arsa fiyatları adeta uçuşa geçerken arsa fiyatlarının en çok yükseldiği illerden biri de Antalya olmuştu. Antalya yükselen emlak fiyatları ile yatırımcıların yeni gözdesi olurken Konyaaltı Belediyesi arsa ihalesi bu nedenle büyük yankı uyandırdı.

Pandemide Yatırım Yapan Getiri Rekoru Kırmıştı! Antalya'da Belediye Arsa Satış İhalesi Yayımladı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacak olan arsa için ihale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 15.12.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacak. İhaleye katılmak isteyen kişi ya da kurumlar belirlenen kurallara uygun olarak hazırlamış oldukları teklif zarflarını en geç 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlü olacaklar.

HACİZLİ ARSA ALINIR MI, TAPUDA HACİZ ŞERHİ OLAN EV, ARSA RİSKLİ Mİ?

Belediye tarafından yapılan açıklamada taşınmazların üzerinde 3 adet icra haczi olduğu belirtilirken arsa satış bedelinin ödenmesine müteakip bu haczin kaldırılarak tapu devrinin yapılacağı duyuruldu. Tapu devri yapılırken şehrin kaldırılması büyük önem taşırken aksi durumda haciz şerhi nedeni ile arsayı alan kişi açısından büyük risk bulunuyor. Hacze konu olan borç ödenmediği takdirde haciz koyan kişi ya da kurumun taşınmazı satma yetkisi bulunuyor.