Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kararı Danıştaydan Döndü

Ankara'nın en özel yerleşim yerleri arasında yer alan Saraçoğlu Mahallesi uzun süredir kentsel dönüşüm çalışması ile gündemdeki yerini korumayı başarıyor.
Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kararı Danıştaydan Döndü

Ankara'nın en özel yerleşim yerleri arasında yer alan Saraçoğlu Mahallesi uzun süredir kentsel dönüşüm çalışması ile gündemdeki yerini korumayı başarıyor.

Sahip olduğu tarihi doku nedeni ile birinci derece SİT alanı ilan edilen yerler arasında bulunan mahallenin Emlak Konut GYO'na devri hatırlanacağı üzere Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Ancak mahallenin SİT alanı olarak kabul edilen yerler arasında bulunması nedeni ile verilen karara Ankara Mimarlar Odası tepki göstermiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.

Saraçoğlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kararı Danıştaydan Döndü

Yürütmeyi Durdurma Davası Açılmıştı


17 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından verilen kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Mimarlar Odası Ankara şubesi hemen karara itiraz etmiş ve Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Danıştay tarafından yürütülen davada beklenen karar sonunda çıktı. Danıştay davaya konu olan Saraçoğlu Mahallesi'nin Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devredilmesini oy birliği ile durdurdu.

Danıştay'ın Saraçoğlu Mahallesi Yürütmeyi Durdurma Kararı Gerekçesi


Yürütmeyi durdurma kararı veren Danıştay gerekçeli kararını da açıkladı. Konu hakkında Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına açıklamalarda bulunan Tezcan Karakuş Candan gerekçeli kararın bugün itibari ile açıklanarak UYAP sistemine yüklenerek paylaşıldığını duyurdu. Verilen karar Ankara Mimarlar Odası şubesinde büyü bir sevince neden olurken sahip olduğu doğal güzellik ve tarihi doku gerçekten bu mahallenin neden korunması gerektiğini de adeta gözler önüne seriyor.

Şimdi Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından mahallenin kentsel dönüşüme alınabilmesi için farklı önerilerde bulunup bulunmayacağı ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği büyük bir merak konusu oldu. Danıştay tarafından açıklanan gerekçeli karar metninde "Sit olarak koruma altına alınan Hazine taşınmazlarının satışında emredici düzenlemeler gereğince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekmektedir. Belirtilen gerekçeyle ilgili yasal düzenlemeler karşısında dava konusu taşınmazların 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir" ifadelerine yer verilerek açıklamada bulunuldu. Kaynak: emlak365.com