Sivas'ta 32.456 Metrekare Ticaret, Turizm, Konut İmarlı Arsa İhaleli Satışa Çıkarıldı

Sivas'ta 32.456 Metrekare Ticaret, Turizm, Konut İmarlı Arsa İhaleli Satışa Çıkarıldı
Sivas İl Özel İdaresi kendisine ait bir arsanın satışı için ilan yayımladı. Duyurusunda ticaret, turizm, konut imarlı bir arsanın satışını yapılacağını arsanın 32.456 metrekarede olduğunu duyurdu.

Sivas İl Özel İdaresi kendisine ait bir arsanın satışının yapılacağını duyurdu. Satışı yapılacak arsa hakkında bilgi veren Sivas İl Özel İdaresi söz konusu arsanın muhammen bedelini de açıkladı. İşte ilana çıkarılan arsaya dair ayrıntılar.

SİVAS'TA KAMUDAN ARSA SATIŞI

Arsa satışı için yayımlanan duyuruda, satış işlemlerinin ihale ile gerçekleştirileceği duyuruldu. İhale işlemlerine katılmak isteyenlerin başvuru yapması gerektiğini ilan eden Sivas İl Özel İdaresi arsanın Sivas Merkez Kılavuz Mahallesi 6517 ada, 1 nolu parselde bulunduğunu bildirdi.

Arsanın ne zman ve nasıl satılacağına dair bir kılavuz yayımlayan kamu kurumu "Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihi belirtilen taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır." açıklamasında bulundu. Satışı yapılacak arsanın özelliklerine dair tabloda, arsanın ticaret, turizm ve konut alanı imarlı olduğunu duyurdu. Tam hisse olarak satılacak arsanın büyüklğü 32 bin 456 metrekare olarak açıkladı.

İHALE BAŞVURU İŞLEMLERİ

İhaleye katılacak istekliler başvurularını şahsen yapacaklar. Kuruma yapılacak başvurularda aşağıda yer alan başvuru evrakları teslim edilecek. Başvuru evraklarının yanında ayrıca geçici teminat bedeli makbuzuda evraklara eklenecek.

Başvuru evrakları Sivas İl Özel İdaresi tarafından "İç Zarf (Teklif Zarfı), Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti), Tebliğe esas ikamet belgesi, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi, İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminata ait alındı makbuzu, Şartname. " olarak açıklandı.

ARSA İÇİN BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL

Sivas'ta 32.456 Metrekare Ticaret, Turizm, Konut İmarlı Arsa İhaleli Satışa Çıkarıldı

Söz konusu arsa için Sivas İl Özel İdaresi 81 milyon 142 bin TL muhammen bedel belirledi. İhaleye katılacak olan istekliler başvurularını 2 milyon 434 bin TL'lik geçici teminat bedelini ödeyerek yapacaklar.