Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

Tapuda devrim gibi değişiklik 27 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırı değişti.
Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik, 27 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelik kapsamında arsa, konut, işyeri, tarla, yazlık ve hobi bahçesi fark etmeksizin tapusu olan milyonları ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidilmiş oldu. 

Yeni yönetmelik ile beraber sık sık davalara konu olan tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; aplikasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırı baştan tanımlanmış oldu. 

TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; aplikasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tapu sicilinin oluşturulması, güncellenmesi ve düzeltilmesi işlemlerinde kullanılan yanılma sınırının belirlenmesine ilişkin uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 488 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

Tapusu olan milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete ile yayımlandı hemen kontrol edin tapuda hesap sil baştan değişti

TAPU PLANLARINDA YANILMA PAYI NASIL DÜZELTİLECEK, KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Gelişen teknoloji ve ölçüm teknikleri sebebiyle tapu yanılma sınırının değişmesi gerektiği durumlar ortaya çıkarken tapu planlarında yanılma payı artık yeni yönetmelik hükümlerine göre hesaplanacak. Mülkiyeti nakil sonucu doğuran akitli veya akitsiz işlemlerin Türk Medeni Kanununun 719. maddesine uygun olarak taşınmazın tescilli haritası üzerindeki sınırlar üzerinden yapılacak.

 Hesaplama yapılırken kullanılacak olan değerler için yönetmelik kapsamında yeni tablo yayımlanırken bundan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tapuların sınırları yeniden belirlenebilecek. Yine ihtilaf yaşanan durumlarda da artık yeni yönetmelik maddeleri geçerli olarak kabul edilecek.