Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği Değişti!

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5 Ağustos tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı!
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği Değişti!

5 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile önemli değişiklikler yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında sektörün uzun süredir talep ettiği bazı değişikliklere yer verilirken teknik personel listesinde bazı alanlarda inşaat mühendisi istihdamı zorunlu hale getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“d) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,” “Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

“(10) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.

(11) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.”

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği Değişti!

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Hatırlanacağı üzere yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliği ilk çıkarıldığında büyük tepki toplamış, aranılan özelliklere sahip olan müteahhitlerin çok az sayıda olduğu, pek çok müteahhidin kapsam dışı bırakıldığı iddia edilerek sektörde yoğun bir şekilde düzenleme yapılması talep edilmişti.