Yılın İkinci Yarısı İnşaat Sektörü Hareketlenecek Mi?

Hazır Beton Endeksi, hazırladığı rapor ile İnşaat Sektörü hakkında bilgi verdi.THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği), sektör içindeki beklenti, faaliyet ve güveni ölçmek için her ay düzenli olarak hazırladığı, "Hazır Beton Endeksi"nin "2017 Haziran Ayı Raporu"nu açıkladı.
Yılın İkinci Yarısı İnşaat Sektörü Hareketlenecek Mi?

Hazır Beton Endeksi, hazırladığı rapor ile İnşaat Sektörü hakkında bilgi verdi.

THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği), sektör içindeki beklenti, faaliyet ve güveni ölçmek için her ay düzenli olarak hazırladığı, "Hazır Beton Endeksi"nin "2017 Haziran Ayı Raporu"nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi, mayıs ayına göre %0,6 oranından bir kayıpla haziran ayında 100,19 oranına gerilediği gözlemlenildi. Raporda, son 3 aydır 100 değerinin üzerinde seyreden "Faaliyet Endeksi"nin mevsim şartlarına nazaran haziran ayında da sınır değerin üzerinde kalması ve "Güven Endeksi"nin 100 değerine ulaşamamış olması, hazır betonda, beklenilen hareketliliğin henüz istenilen seviyede olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Aralık ayından bu yana süregelen "Faaliyet Endeksi"ndeki artış oranı, haziran ayında, mevsimsel şartlar gereği ve faaliyetlerdeki yavaşlamaların da etkisiyle %1,4'lük kısmi bir azalma gösterse de oran henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Sadece "Faaliyet Endeksi"nin mevsimselliğin etkisi ile kısmi bir azalma gösterdiği teyit edilmiş oldu.

Yılın İkinci Yarısı İnşaat Sektörü Hareketlenecek Mi?

Güven Endeksi Sonuçları


"Güven Endeksi"nin mevsimselliğin de etkisiyle mayıs ayına oranla %0,6 oranında azalarak haziran ayı için 100,19 oranına gelmiş olsa da "Güven Endeksi"nde eşik değer olan 100 olan değere ulaşamamış olması, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin sınırlı olduğun ispatlamış oldu.

Yılın İkinci Yarısı İnşaat Sektörü Hareketlenecek Mi?

Haziran ayı "Beklenti Endeksi", bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %0,3 oranında artış gösterdiği için, önümüzdeki üç ay boyunca satışların artacağı yönünde bir düşünce doğurdu ve bu düşünceye sahip olanların oranı %51! Satışların azalacağı düşüncesine sahip olanlar ise oran olarak %21'de kaldı!

Yılın İkinci Yarısı İnşaat Sektörü Hareketlenecek Mi?

ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: " Beklenti Endeksi değerlerinin geçtiğimiz aylara kıyasla yüzde 3'lük bir değer artışı göstermesi, inşaat sektöründeki mevcut hareketliliğin, yılın ikinci yarısında artacağını dair sektörde bulunan inancı gösterdi."