2022 Yılı Emlak Vergisi İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Açıklandı!

1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 2022 yılında emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri!

Emlak Haberleri 01.09.2021 - 08:25 01.09.2021 - 08:27 Gülcan Özer

2022 yılında emlak vergisi hesaplamasında esas olacak inşaat maliyet bedelleri yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenerek ilan edilen yeni rakamlar 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete ile Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)  kapsamında yayımlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 79)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

inşaat-maliyet-rakamları-1

inşaat-maliyet-rakamları-2

inşaat-maliyet-rakamları-4

PDF FORMATINDA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

BETONARME KONUTLARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 18 OLDU! 

Açıklanan rakamlara göre 2022 senesinde emlak vergilerine esas olacak, bina metrakare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiş oldu. Açıklanan rakamlara göre etonarme konutlardaki maliyet artışı yüzde 18 oranında artış göstermiş oldu. 

MESKEN BİNALARDA 2022 YILI İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ LİSTESİ! 

Lüks İnşaat 2533,65

1. Sınıf İnşaat 1582,26

2. Sınıf İnşaat 1056,36

3. Sınıf İnşaat 748,13

Basit İnşaat 418,91

Açıklanan rakamlar 2021 senesine oranla yüzde 18 civarında zamlanmış oldu. Yaşanan bu artış emlak vergisi 2022 hesaplaması için kullanılacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak belirlenen rakamlar 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@