Ev Alırken Dikkat! Eş Rızası Yoksa Konut Satışı İptal Edilebilir

Uzmanlar uyardı. Ev alırken eş rızası şartı hangi durumlarda geçerli? Satın aldığınız eviniz elinizden gidebilir, bunlara dikkat...

Emlak Terimleri 28.01.2019 - 12:56 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Uzmanlar uyardı. Ev alırken eş rızası şartı hangi durumlarda geçerli? Satın aldığınız eviniz elinizden gidebilir, bunlara dikkat...

Evli olan çiftlerin beraber yaşamlarını idame ettirmek üzere kullandıkları konutlara aile konutu adı verilirken bu konutta evli olan çiftlerden herbirinin eşit hakkı bulunur. İlgili taşınmazın tapu siciline aile konutu şerhi konulması bu hakların korunması adına çok önemlidir. Bu sayede diğer eşin evin habersiz satılması, ipotek ettirilmesi ya da icra yolu ile elden alınması gibi nedenlerle mağdur olmasını engellemek için yapılmaktadır. Aile Konutu Şerhi Olan Evi Alan Kişiler Eşin İtiraz Etmesi Halinde Evini Kaybedebilir!Aile konutu şerhi bulunan evlerde ne yazık ki evi alan kişiler büyük bir risk üstlenmiş oluyor. Çünkü aile şerhi koyan eş dava açması durumunda evi geri alma hakkına sahip bulunuyor. Tapuda aile konutu şerhi bulunup bulunmadığı bu nedenle satış esnasında mutlaka sorgulanması gereken bir kriter olarak yer alıyor. Tapuda alie konutu şerhi bulunuyorsa bu tapuya aile konutu şerhi koymak için başvuruda bulunan eşten konut satışı muvafakattanamesi istenmesi yani satışa rıza gösterdiğini belirten resmi bir rıza onayı alınması ya da bu şerhin kaldırılmasının istenmesi gerekiyor. Aksi halde ise kesinlikle konutun alınmaması gerekiyor. Aile Konutu Şerhi Ne Demek?Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın üzerinde evli olan çiftlerin her ikisinin de izni ve bilgisi olmadan işlem yapılamamasını sağlayan şerhe aile konutu şerhi adı verilmektedir. Tapuya aile konutu şerhi koymak için taraflardan birininin nüfus kayıt örneği ile tapu dairesine başvuruda bulunması yeterlidir. Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@