Resmi Gazete'de yayımlandı o kişilere Ziraat Bankası faizsiz 200000 TL kredi verecek!

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı o kişilere Ziraat Bankası faizsiz 200000 TL kredi verecek!

Ziraat Bankası tarafından verilen faizsiz destek kredisi paketlerine bir yeni daha eklendi. 25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında tarımın desteklenmesi amacı ile 200 bin liraya kadar sıfır faizli kredi verilecek. 

Faizsiz destek kredisi paketine eklenen maddeye göre  Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde; 200.000 TL’ye kadar olan %100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100.000 TL ile 200.000 TL arasında mazot ve gübre alımı için destek verileceği ilan edildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/40)

MADDE 1- 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan bütün faiz indirimli kredilerde; 200.000 TL’ye kadar olan %100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki bölümü sadece mazot ve gübre alımında kullandırılır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tarım ve Orban Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamında 25 Kasım 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. 

SONRAKİ HABER