Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlara 4 taksit imkanı ve zaman aşımı süresi getirildi!

Resmi Gazete'de yayınlandı! O borçlara 4 taksit imkanı ve zaman aşımı süresi getirildi!
İdari para cezalarına taksitlendirme getiren Tahsilat Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İdari para cezalarına cezanın miktarına göre 3 yıldan 7 yıla kadar zaman aşımı uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Tahsilat Genel tebliği yayımlandı. Bu tebliğ ile beraber idari para cezalarının tahsilinde devrim gibi bir karar alındı. Artık vatandaşlar idari para cezalarını taksitler halinde ödeyebilecekler. Üstelik zaman aşımı kuralı da uygulanacak ve süresinde tahsil edilmeyen idari para cezaları silinecek.

4 TAKSİT İMKANI

Tebliğe göre, idari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme süresi içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecek.

Taksitler eğer tam olarak ve zamanında ödenmezse o zaman idari para cezasının kalan tutarı muaccel hale gelerek takip edilecek. Bu işlemiş yapabilmek için ise cezanın kesinleşmesi şartı aranacak. İdari para cezası kesinleşmezse takip yapılamayacak.

İdari para cezasını süresi içerisinde ödeyenlere yüzde 25 indirim imkanı da verilecek. İdari para cezasını ödeyen vatandaşlar bu cezaya dair yasal itiraz haklarından vazgeçmiş olmayacaklar. Ödemeyi yapan vatandaşlar verilen cezaya karşı kanuni yollara başvurabilecek.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ BELİRLENDİ!

İdari para cezaları için zaman aşımı süreleri de belirlendi. Buna göre 10 Bin TL’den az olanlar 3 yıl, 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlar 4 yıl, 20.000 TL ile 49.999 TL arasında olanlar 5 yıl, 50.000 TL üzerinde olanlar 7 yıl zaman aşımı süresine tabi olacak. Zaman aşımı süresi idari para cezasının kesinleştiği yıldan sonra gelecek yılın 1 Ocak tarihinden itibaren başlayacak. Yani 2023 yılında kesinleşen bir idari para cezasının zaman aşımı süresi 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başlayacak.

Zaman aşımı süresi için zaman aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınarak dolması durumunda idari para cezalarının takibi yapılmayacak ve devlet bu cezaların tahsilinden vazgeçecek. Bu süreler aşılınca ödeme yapmak isteyenler kendi istekleri ile ödeme yapabilecekler.

MİRASÇILARA KALMAYACAK!

İdari para cezaları ile alakalı olarak alınan önemli bir karar da bu cezaların mirasçılara kalmayacak olması oldu. Kişinin vefatının ardından idari para cezası onun mirasçılarından istenmeyecek. Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezaları ise borcun ödenmesinden sorumlu olan kişinin vefat etmesi durumunda tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilemiyorsa o zaman o kişinin mirasçılarına kalacak.