Pek çok ilçe sırada bekliyordu! Türkiye'nin 82. ili Konya'dan çıktı işte kanun teklifi

İl olmayı bekleyen ilçeler listesi her geçen gün daha da genişlemeye devam ederken yeni il olması beklenen ilçe hakkında TBMM'den kanun teklifi geldi.
Pek çok ilçe sırada bekliyordu! Türkiye'nin 82. ili Konya'dan çıktı işte kanun teklifi

Pek çok ilçe sırada bekliyordu! Türkiye'nin 82. ili Konya'dan çıktı işte kanun teklifi - Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? sorusuna resmi yanıt gelmiş oldu.

Eskişehir Milletvekili Jale Nur SÜLLÜ, Konya Milletvekili Barış BEKTAŞ tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında Konya iline bağlı Ereğli ilçe merkezi merkez olmak üzere Ereğli adıyla bir il kurulması ve buna ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlenmesi talep edildi.

EREĞLİ ADIYLA BİR IL KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Konya iline bağlı Ereğli ilçe merkezi, merkez olmak üzere ekli (1) sayılı listede adları yazılı, ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak üzere Ereğli adıyla bir il kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu kanunla kurulan Ereğli ilinin ve ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ile il özel idaresinin kadro ihtiyacını karşılamaya, kadroların unvan ve derecelerini belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır. Bu süre içinde Ereğli ilinde, bu ile bağlı ilçelerde ve yeni kurulan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu kanunla kurulan ilin Î1 Genel Meclisi, merkez ilçe ile bu ile bağlanan ilçelerin halihazır ile genel meclis üyelerinden teşekkül eder. İl Genel Meclisi valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

kanun-2.jpg

Bu kanunla kurulan îlin Î1 Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İl'e bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresi'nce karşılanmasına devam olunur.

MADDE 2- Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Meclise sunulan kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi durumunda Türkiye'nin 82. ili Konya'dan çıkacak ve Ereğli ilçesi artık il olarak yoluna devam edecek.

Genel Yayın Yönetmeni