Merkez Bankası Resmi Gazete'de Yayımladı, Bankaların O Masrafı Alması Resmen Yasaklandı! Artık Para Ödemeyeceksiniz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Kasım 2021 Tarihli ve 31658 Sayılı Resmî Gazete ile yayımladığı tebliğ ile bankalara yeni yasak getirdi. Son dakika hesaptan hesaba işyeri ödemeleri masrafı kalktı

Finans 13.11.2021 - 03:32 13.11.2021 - 03:33 Gülcan Özer

Bankaların almış oldukları masraflar sık sık dava konusu olmaya neden olurken konu hakkında Merkez Bankası son dakika kararına imza attı. 13 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bazı masrafların bankalar tarafından alınması yasaklandı. 

Hem ticari müşterilerden hem de finansal yani bireysel müşterilerden bankalarca alınan masraflar için yapılan yeni düzenleme kapsamınad artık bankacılık işlemi yapan kişilerin bu masrafları ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmış oldu. İşte o kritik kararlar... 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2021/11)

MADDE 1 – 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ticari müşterilerden alınabilecek ücretler değişti

“(8) Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu Tebliğ kapsamında, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de uygulanır.”

finansal tüketicilerden alınabilecek masraflar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2021/12)

MADDE 1 – 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri: 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’in 4 üncü maddesinde tanımlanan hesaptan hesaba işyeri ödemelerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderenden ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@