Yeni Tapu ve İmar Kanunu Mecliste Ne Zaman Yasalaşır?

Meclise sunulan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önemli pek çok değişikliği hayata geçirecek. Yeni tapu kanunu ne zaman çıkar?

Emlak Haberleri 27.06.2019 - 14:26 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Meclise sunulan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi önemli pek çok değişikliği hayata geçirecek. Yeni tapu kanunu ne zaman çıkar?

İçerisinde farklı pek çok düzenlemeyi içeren ve büyük önem taşıyan kanun teklifi Ak Parti tarafından meclise sunuldu. Sunulan yasa teklifi ile tapu uygulamalarında bundan sonra kırtayicelik ve bürokratik işlemler büyü oranda azaltılacak.Hem yurtiçinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşların tapu işlemleri büyük oranda hızlandırılacak ve tapu kayıtlarındaki hatalar bundan sonra daha hızlı düzeltilecek. Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşır?Meclisin çalışma temposu her geçen gün artarken söz konusu yasa tasarısının en kısa sürede meclis gündemine alınarak görüşülmeye başlanması bekleniyor. 

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İçeriği Teklif ile; tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; teknolojik gelişmeler sonucu işlevsizleşen uygulamaların kaldırılması;yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine hız kazandırılması; tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi;Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin kısa sürede yapılmasına yönelik düzenleme yapılması;Hazineye ait taşınmazlar ile tarım arazilerinin satışında uygulama birliğinin sağlanması;Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesislerin bedelinin yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanması;maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının farklı olmasından kaynaklı sorunların çözülmesi;tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanılması;kamulaştırma yükünün ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan sorunların azaltılması;5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında belediyelere devredilen taşınmazlar üzerindeki yapılar kentsel dönüşüme tabi tutulup muhafaza edilemeyeceklerinden, bu taşınmazlar için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, tahsil edilenlerin ise iade edilmesi;2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi,yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarının ivedi yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@