2022 Yılı 2. Dönem Müteahhitlik ve İş Bitirme Belgeleri Katsayıları Resmi Gazete İle Yayımlandı!

6 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 katsayıları tebliği yürürlüğe girdi. İşte yeni katsayılar!

2022 Yılı 2. Dönem Müteahhitlik ve İş Bitirme Belgeleri Katsayıları Resmi Gazete İle Yayımlandı!

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ, 6 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile beraber Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan yeni değerlendirme katsayıları da ilan edilmiş oldu.

Hem müteahhitlik karneleri hem de değerlendirme katsayıları için 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeni tebliğ ile yayımlanan rakamlar üzerinden hesaplama yapılacak. Müteahhitlik karneleri için alınan karar kapsamında geçerliliği sona ermemiş olan karneler için aktarılma kararı alındı.

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çarpılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.

c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

müteahhitler için 2022 2 kat sayıları

Söz konusu tebliğ ile beraber bir önce yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırılırken yeni tebliğ 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan yeni tebliğ kapsamında 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren artık belirtilen yeni kat sayılar temel alınarak hesaplama yapılacak ve bu katsayılar üzerinden hesaplanacak. Hatırlanacağı üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müteahhitleri sınıflandırma yoluna gitmiş ve her müteahhide sınıfına uygun proje üstlenme zorunluluğu getirmişti.