Aciz Vesikası Nedir? Nasıl Alınır?

Bu haberimizde sizlere emlak terimi olarak sıklıkla karşımıza çıkan Aciz vesikası hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

EMLAK TERİMLERİ 14.02.2019 - 09:12 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Bu haberimizde sizlere emlak terimi olarak sıklıkla karşımıza çıkan Aciz vesikası hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

Aciz vesikası, borçlu kimsenin kanuni yönden alacaklarını karşılayacak malının bulunmadığı anlamına gelmektedir. İcraya düşen borç alacak ilişkilerinde borçlunun alacağına karşılık gelen ödemeyi karşı tarafa yapması gerekmektedir.Şayet alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine ve borcunu ödeyemeyen kişiye aciz vesikası verilmektedir. Aciz belgesine sahip olan bir kimsenin borcunu ödeyecek malı bulunmadığından bu durumun tespit edilmesi bakımından kendisine ve alacaklısına aciz vesikası düzenlenmektedir.Aciz Vesikası Nasıl Alınır?Aciz vesikasının düzenlenebilmesi için öncelikle alacaklının borcunu icra yoluyla talep etmesi ve icra dosyası açtırması gerekmektedir. Aciz vesikası talebi için borçlunun haczedilecek malının bulunmaması veya borçlunun mallarının borcun tamamını kapatmaya yeterli gelmemesi gerekmektedir. Hacze konu malları inceleyen İcra Dairesi borcun kapatılmasına yeterli gelmeyen durumlarda aciz vesikası düzenleyecektir.Aciz vesikasının düzenlenmesi halinde aciz belgesinde;
  • Alacaklının borçluda kalan tanzim edemediği alacağı,

  • Alacaklının borç ilişkisinden doğan ve alamadığı borç miktarı için belirlenen faizi,

  • İcra dosyası açılmasından doğan takip giderleriYer almaktadır. Aciz vesikasının düzenlenmesi halinde aciz vesikasının bir nüshası da bu durumun tespit edilmesi ve diğer alacaklıların da haberdar olması için il merkezlerinde bulunan özel sicile kaydedilmek üzere icra dairelerine gönderilmektedir.Aciz Vesikası Çeşitleri Nelerdir?
  1. Kesin Aciz Vesikası; iki şekilde gerçekleşmektedir. İlk olarak icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında borçlu kimsenin haczedilecek malının bulunmaması halinde bu durumun tespit edilebilmesi için düzenlenen haciz tutanağı aciz vesikası anlamına gelmektedir. Ayrıca aciz vesikası düzenlenmesine lüzum yoktur.İkinci olarak haczedilen mallar icra yoluyla satılarak alacaklıya veya alacaklılara dağıtılır. Malların satılması sonrasında elde edilen satış bedeli şayet tüm alacakları karşılamazsa bu durumda alacağını karşılayamamış alacaklıya kesin aciz belgesi verilmektedir.       2. Geçici Aciz Vesikası; haciz sırasında haczedilen malların değerinin kesin olarak borç tutarını karşılayıp karşılayamayacağı bilinememektedir. Bu durumda aciz vesikası verildiğinde aciz vesikası kesinleşmediğinden haciz sırasında verilen aciz vesikası geçici aciz vesikası niteliğindedir. Haczedilen malların satışı sonrasında geçici aciz vesikası eğer mallar borcu karşılayamazsa kesin aciz vesikası halini alacaktır.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@