Amme Arazi Üzerinde Hangi İnşaatlar Yapılır, Özel Mülk Yapılabilir Mi?

Bir gayrimenkul terimi olarak amme arazi üzerine çok sayıda araştırma yapılıyor. Amme arazi nedir? Amme arazi üzerinde özel mülk yapılır mı? Amme arazi satılır mı? 

Emlak Haberleri 29.10.2021 - 23:49 29.10.2021 - 23:49 Engin Uzunoğlu

Gayrimenklul sektöründe araziler farklı farklı isimlerle gruplara ayrılmıştır. Bu isimlere göre bu arazilerin ne şekilde sınıflandırıldıkları, ne için kullanılabilecekleri genel çerçevede belirlenir. Böyle kategorize edilmiş araziler kullanımlarına göre ayrılabiliyorlar. Bu arazi çeşitlerinden birisi de amme arazi olarak adlandırılıyor. Peki amme arazisi nedir? Amme arazisi ne şekilde kullanılabilir? Amme arazisi satılır mı? Amme arazisi üzerinde özel mülk inşa edilr mi?

AMME ARAZİSİ NEDİR?

Amme arazisi en genel tanımlamayla kamuya hizmet etmek amacıyla ayrılan arazi anlamına gelmektedir. Bu arazilere ilişkin planlamalar genellikle uzun süreli olmaktadır. İmar planlarında amme arazilerine net şekilde yer verilir. Amme araziler zaman içerisinde parsellere ayrılabilirler. Bu parsellerin ne şekilde kullanılabileceği de gayet açıktır. 

AMME ARAZİ ÜZERİNDE HANGİ İNŞAATLAR YAPILABİLİR?

Amme arazi olarak sınıflandırılarak ayrılmış araziler kesinlikle kamu yararı gözetilerek kullanılmak zorundadır. Amme araziler üzerinde yapılabilecek inşaatlar bellidir. Bu araziler üzerinde eğitim kurumları, hastahaneler, ibadethaneler ve buna dair kamuya hizmet verebilecek tesisler inşa edilebilir. Kamuya hizmet edilmeyecek şekilde nir inşaat planlaması da yapımı da gerçekleştirilemez. 

AMME ARAZİSİNE ÖZEL MÜLK YAPILIR MI?

Amme arazisi üzerinde özel mülkiyete dair girişim yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Bu konuda kanun oldukça keskindir. Amme arazisi olarak sınıflandırılmış bir arazinin üzerinde kesinlikle özel mülk inşa edilemez. Bu araziler yalnızca kamu yararına kullanılabilirler. Kamu yararına olmayan bir kullanıma açık değildir. İdareler de amme arazilerine ilişkin bu yönde planlama yapmak zorundadırlar. 

ÖZEL MÜLK ARAZİLER AMME ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Türkiye'de devlet kurumları tarafından amme arazileri genişletilebiliyor. Kamulaştırma yapılarak vatandaşların özel mülkleri amme arazisi yapılabiliyor. Bir arazinin kamulaştırılması demek o arazinin amme arazisi haline dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Kamulaştırma kararları itiraza kapalıdır. Kamulaştırma bedelleri mahkeme konusu olabilir ama kamulaştırma kararının iptali tek istisna hariç mümkün değildir. Kamulaştırılan bir arazi amme arazisi olduktan sonra bu amaç dışında kullanılırsa arazinin eski sahibinin hukuki yolla mülkünü geri alma hakkı bulunmaktadır. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@