Apartman ve Site Aidatlarına Yılda Kaç Defa Zam Yapılabilir?

Site ve apartmanlarda bağımsız bölümlerden toplanan aidatlara yılda kaç defa zam yapılabileceği merak ediliyor. Aidat yılda kaç defa zamlanabilir? Yılda birden fazla yapılan aidat zamları yasal mıdır?

Emlak Haberleri 23.02.2022 - 23:18 23.02.2022 - 23:18 Engin Uzunoğlu

Sitelerde ve apartmanlarda ortak kullanım alanları ve diğer yönetim işlemlerinden dolayı meydana çıkan maliyet ortak giderler halinde bağımsız bölümlerin sahipleri tarafından karşılanmaktadır. Bunun için de aylık periyotlarda apartman veya sitelerde aidat adı altında ödemeler alınmaktadır. Son aylarda aidat zamları olduça tartışılan konular arasında yer alıyor. Apartmanlarda veya sitelerde aidat zamları nasıl yapılır? Yılda kaç defa aidat zammı yapılabilir? Yılda birden fazla yapılan aidat zamları yasal mıdır? 

AİDAT ZAMLARI NASIL BELİRLENİR?

Aidatlara ilişkin zam kararının alınabilmesinin bazı geçerli yolları bulunmaktadır. Öncelikle zam kararının nasıl alınabileceğine dair yönetim planında bir madde olup olmadığına bakılır. Eğer yönetim planında zammın periyoduna dair bir madde bulunmuyorsa Kat Malikleri genel Kurulu toplanarak aidat zammı konusunu görüşüp karara bağlayabilir. Ayrıca artan maliyetlerden dolayı yöneticilerin de aidat zamı yapma imkanları bulunmaktadır. Bunun için yine yönetim planına bakılarak bağlayıcı bir madde yoksa karar alınabilir. 

YILDA KAÇ DEFA AİDAT ZAMMI YAPILABİLİR?

Apartmanlarda veya sitelerde yönetimlerin aidat zamlarına dair belirli bir periyot sınırlamaları bulunmamaktadır. Eğer ihtiyaç hasıl olmuşsa yönetimler yılda birden fazla aidat zammı yapabilme haklarına sahiptir. Ancak bu zam kararı belirlenen yasal çerçeve içerisinde alınabilir. Keyfi nedenlerden dolayı apartman ve site aidatlarına zam yapılamaz. Yönetimlerin denetlendiği de düşünülünce zam kararının gerekçesini oluşturacak gelişmeler yaşanmış olmalıdır. Aksi durumda yönetimler hakkında işlem yapılma yolu da açıktır.

Aidatlara birden fazla zam yapıldığı için kat maliklerinin bunu engelleyebilecek yasal bir hakları yoktur. Ancak Kat Malikleri genel kurulu toplşantıya çağırılarak konu görüşülüp karara bağlanabilir. Yönetimlerin yılda birden fazla zam yapmalarının önünde yasal bir engel olmadığı bilinmelidir. 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@