Apartmanlarda Kiracılar Yönetici Ve Denetçi Olabilirler Mi?

Apartmanda kiracıların yönetici veya denetçi olup olamayacakları merak ediliyor. Kiracılar apartmanlarda hangi görevlerde yer alabilirler? Kiracılar apartman yönetiminde söz sahibi olabilirler mi?

Emlak Haberleri 22.05.2022 - 00:33 22.05.2022 - 00:33 Engin Uzunoğlu

Apartmanlarda kiracıların yönetim görevlerinde bulunup bulunamayacakları merak ediliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu bu konuda uygulamaların ne şekilde olması gerektiğine net bir biçimde cevap vermektedir. Apartmanlarda genel işleyiş ve idare Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yapılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kiracıların herhangi bir idari görevde bulunup bulunamayacakları hakkında hangi detaylar vardır? 

KİRACILAR APARTMAN YÖNETİCİSİ OLABİLİRLER Mİ?

Kiracılar, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartmanlarda esas olarak yönetici görevinde bulunamazlar. Ancak bunun bir istisnai durumu var. Apartman yöneticileri Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından seçilmektedir. Bu genel kurula da sadece kat maliklerinin katılıp oy verme hakları vardır. Kiracılar Kat Malikleri Genel Kurulu'na katılsalar da herhangi bir şekilde bireysel oy hakkına sahip değillerdir. Ancak kiracıya ev sahibi tarafından vekalet verilir ve kendisi adına Kat Malikleri Genel Kurulu'na katılması sağlanırsa o zaman yönetici olma imkanı doğmaktadır.

Kiracı, ev sahibine vekaleten Kat Malikleri Genel Kurulu'na katılarak yönetici adaylığını açıklayabilir. Bu şekilde yapılacak olan oylamada yeteri sayıda oy çokluğunu elde edebilen kiracı yönetici seçilebilir. Kiracının yönetici seçilmesi ona herhangi bir kısıtlama getirmez. Tıpkı normal yöneticilerde bulunan yetkileri kiracı yöneticilerde de bulunur. 

KİRACIDAN DENETÇİ OLUR MU?

Kiracıdan yönetici olması farklı bir istisna ile mümkün olabilirken denetçi görevinde bulunmasının ise ihtimali dahi yoktur. Kiracılar apartmanlarda denetçi olamazlar. Denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi tartışmasız bir kuraldır. Kat mülkiyeti Kanunu'na göre kat maliki olan kişi denetçi seçilebilmektedir. Denetçinin apartman yönetimini denetlemek gibi bir görevi olması, yapılacak olan harcamaları kontrol etmesi, herhangi bir usulsüzlük görmesi halinde müdahale etme hakkının bulunması gibi özel görevlerden dolayı kiracılar bu göreve getirilemezler.

Emlak365.com

Gelişmelerden Haberdar Olun

@