Boşanmada Kişisel Mallar Nelerdir?

Boşanan çiftler için en zor anlaşılan konuların başında mal paylaşımı yer almaktadır. Peki, boşanmada kişisel mallar nelerdir?

Emlak Terimleri 10.09.2018 - 22:18 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Boşanan çiftler için en zor anlaşılan konuların başında mal paylaşımı yer almaktadır. Peki, boşanmada kişisel mallar nelerdir?

Yapılan yasal düzenleme ile beraber evlilik süresi boyunca elde edilen tüm mal varlığı ortak mal olarak kabul edilmektedir. Eşlerden birinin çalışmaması ya da edinilen mal için hiçbir maddi katkıda bulunmamasının da bir önemi yoktur ve yine de eş mala ortak kabul edilir. Evlilikte Edinilmiş Mallar Nelerdir?1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,4. Kişisel mallarının gelirleri,5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.Evlilikte Kişisel Mallar Nelerdir?III. Kişisel mallar1. Kanuna göreMADDE 220.- Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,3. Manevî tazminat alacakları,4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.2. Sözleşmeye göreMADDE 221.- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@