Çatı Masrafını Kim Öder, Ortak Mıdır?

Çatı katında oturanların hakları diğer kat maliklerinin haklarında olduğu gibi kat mülkiyeti kanunu ile koruma altına alınmıştır.

Çatı Masrafını Kim Öder, Ortak Mıdır?

Çatı katında oturanların hakları diğer kat maliklerinin haklarında olduğu gibi kat mülkiyeti kanunu ile koruma altına alınmıştır. Apartmanlarda en çok anlaşmazlık yaşanan konuların başında çatı masrafları ve tadilatları yer almaktadır.

APARTMAN ÇATI KANUNU! ÇATI TAMİRATI KİME AİTTİR, ÇATI MASRAFINI KİM ÖDER?

Apartmanlarda yaşanan her türlü sorunun çözümü Kat Mülkiyeti Kanunu ile çözülmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu 4/C bendine göre “çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri” binanın ortak yerleri olarak kabul edilir. Binada ortak alanlar olarak kabul edilen yerlerin kullanım hakkı ve tamirat masrafları ortaktır. Yani çatıyı herkes kullanabilir ve çatının akması gibi tamir ve tadilat masraflarına kat maliklerinin tümü hisseleri oranında katılmaya zorunludur.

APARTMANDA ÇATI MASRAFI ORTAK MIDIR?

Evet, çatılar apartmanların ortak kullanım alanları olarak kabul edildiği için giderleri de ortak olarak ödenmek zorundadır. Apartmanın çatısının akıtması gibi tamir ve tadilatın zorunlu olduğu durumlarda,


  • Kat malikleri toplantısı yapılarak çatının tamiri konusunda ortak karar alınmalıdır. Ancak acil onarım gereken durumlarda Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinde yer alan “Ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz" kapsamı ile kat maliklerinin rızası aranmadan da tamirat yapılabilmektedir.

  • Zorunlu tamirat giderlerine tüm kat malikleri hisseleri oranında katılmaya zorunludur. Mahkemeden konu hakkında çıkan sayısız emsal karar bulunmakta olup ödeme yapmak isteyemeyen kat malikinden mahkeme yolu ile bu para tahsil edilebilmektedir.

  • Kiracılar için ise durum biraz daha farklı işlemektedir. Kiracıda bu parayı ödemekle yükümlüdür ancak yapılan harcama bina için gerçekleştiğinden dolayı kiradan bu parayı düşme hakkına sahiptir.