Cebri Satış Nedir, İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Borçlu kişilerin kanayan yarası olan cebri satış hakkında bilinmesi gereken detayları haberimizde derledik. Cebri satışa itiraz edilmezse ne olur? Sorusunun yanıtı haberimizde.

Emlak Terimleri 23.02.2022 - 17:03 23.02.2022 - 17:04 Büşra Uluşen

Borçlu kişilerin sorun yaşadığı konulardan biri üzerlerine kayıtlı gayrimenkullere el konulması ve devletin bu gayrimenkulleri cebri satış ile satışa çıkarmasıdır. Peki, nedir bu cebri satış?

CEBRİ SATIŞ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Borcunu ödemeyen kişilerin üzerine kayıtlı olan gayrimenkullere icra yolu ile el konulması ve sonrasında devlet tarafından bu gayrimenkullerin satılmasına cebri satış adı verilmektedir. 

Bu konuda alacaklı kişiler, borçlarını tahsil edememeleri durumunda konuyu mahkemeye taşıyabilmektedir. 2004 numaralı İcra ve İflas Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği, aksi halde cebri icranın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu karar çıktıktan sonraki 10 gün içerisinde borçlunun itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 

CEBRİ SATIŞA İTİRAZ EDİLMEZSE NE OLUR?

Mahkeme tarafından yapılan bildirimden sonra belirtilen sürede itirazını gerçekleştirmeyen veya borcunu ödemeyen kişilerin mal beyanında bulunması istenir. Yukarıda sözü edilen kanun maddesine göre, mal beyanında bulunmayan veya yanlış bildirim yapan borçlunun gayrimenkullerine el konut ve sonrasında cebri satış işlemi başlatılır. 

Borçludan herhangi bir izin alınmaksızın belirlenen bir mekan ve tarihte icra daireleri tarafından cebri satış işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu gayrimenkul için cebri satış ihalesi açılır ve bu gayrimenkulleri en yüksek teklifi veren kişi satın alır. Bu satıştan elde edilen ücret ise alacaklıya teslim edilmektedir. 

CEBRİ SATIŞTA TAPU DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz cebri satış ile gayrimenkul alan kişiler, icra müdürlükleri tarafından tapuya tescillenmektedir. Tapu tescili için satış bedelinin binde 20'si oranında tapu harcı ödenmektedir.  Taşınmazın yeni sahibine tapu devrinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli belgeler şöyle sıralanır:

- Satın alan kişinin veya resmi temsilcinin nüfus cüzdanı

- Satın alan kişi ya da temsilcinin vekaletname ya da yetki belgesi

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- İcra müdürlüğü tarafından düzenlenen, ihalenin kesinleştiğini ve taşınmazın yeni sahibini gösteren satış yazısı. 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@