ÇED İlanları İçin Askı Süresi Hakkında Danıştay Karar Verdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre Mühendisleri Odası arasında yaşanan ÇED Süresi tartışmaları hakkında Danıştay kararını açıkladı.

Emlak Haberleri 09.06.2019 - 17:00 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre Mühendisleri Odası arasında yaşanan ÇED Süresi tartışmaları hakkında Danıştay kararını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılında 81 ilin Valiliğine gönderilen karar ile ÇED raporu yayınlanma süresi 15 gün ile sınırlandırılmıştı. Çevre Mühendisleri Odası verilen karara itiraz etmiş ve bu kararların süresiz yayınlanmasını talep ederek mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Danıştay Kararı İptal Etti, ÇED Raporu Süresi Sınırlaması Kaldırıldı!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Nisan 2015 tarihinde 81 ilin Valiliklerine göndermiş olduğu karar ile alınan kararlardan etkilenmesi en muhtemel olan yöre halkının yetkilisine tebliğ edilen ÇED raporlarının 15 gün sonra kaldırılması talimatını vermişti. Çevre Mühendisleri Odası karara itiraz ederek Bakanlık yetkilileri ile irtibata geçerek uygulamadan vazgeçilmesini talep etmiş ancak red yanıtı almıştı. Konu hakkında dava açan oda sonunda istediğini elde etti. Danıştay 14'üncü Dairesi tarafından verilen karar ile ÇED kararlarının 15 gün sonra ilandan kaldırılamayacağına hükmederek süresiz olarak ilan edilmesi uygulamasına dönülmesine karar verdi. ÇED Nedir?“Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının ‘izlenmesi ve kontrolünde' sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.Projelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme dönemi ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir.”Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@