Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

18 Aralık 2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 18.12.2021 - 01:48 18.12.2021 - 01:48 Gülcan Özer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemek amacı ile beklenen yönetmelik bu gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile duyurulurak yürürlüğe girdi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı ile yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

disiplin amirleri

Yayımlanan yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde görev alacak olan ve görev alan kişilerin disiplin amirleri belirlenmiş oldu. Merkez Teşkilatı için Bakan Yardımcısı için disiplin amiri bakan olurken yine özel kalem müdürü ve Bakan Müşaviri ve Bakanlık müşaviri içinde disiplin amiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak yayımlanan yönetmelikte yerini aldı. Disiplin amirleri cetveli yürürlüğe girdi.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@