Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Değişti

9 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü faaliyetlere katkı sağlanması kararı çıktı! Yeni yönetmelik haberimizde...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Nisan 2021 tarihi itibari ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bir önceki yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiş oldu. Bu bent ile ise Döner Sermaye üzerinden Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlanacağı ilan edilmiş oldu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“z) Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Değişti - Resim 1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan döner sermaye işletmesinin malî ve idarî işlemlerine, gelir kaynaklarına, giderlerine, faaliyet alanlarına, bütçesinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmiş olduğu yönetmelik ile bu kapsamda yeni düzenlemeye gidilmiş oldu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin desteklenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döner sermaye işletmesinden de belirlenen oranda kaynak aktarımı sağlanacak. Yeni yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu.