Cins Değişikliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Taşınmaz mallarla alakalı en sık yapılan işlemlerden biride cins değişikliğidir. Peki, cins değişikliği nedir, nasıl yapılır?

Emlak Terimleri 05.06.2019 - 23:00 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Taşınmaz mallarla alakalı en sık yapılan işlemlerden biride cins değişikliğidir. Peki, cins değişikliği nedir, nasıl yapılır?

Bir taşınmaz malla alakalı yapılan nitelik değişikliğine cins değişikliği adı verilirken bu durum malın cinsinin arazi veya arsayken tarla, bağ ya da bahçeye; bahçe, tarla ya da bağ gibi bir nitelikteyken de arsa gibi bir hale dönüştürülmesi ya da yapılı bir haldeyken yapısız bir hale dönüştürülmesi için tapu sicil ve paftasında yapılan işlem olarak isimlendirilmektedir.



Taşınmazlarda Yapılan Cins Değişikliği İşlemleri



Taşınmazlarda yapılan cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilirken,



•    Yapılı iken yapısız hale gelme



•    Yapısız iken yapılı hale gelme



•    Zirai cins değişiklikleri bu üç ana başlığı oluşturmaktadır.



Cins Değişikliği İçin Gerekli Olan Belgeler



Cins değişikliği yapılabilmesi için tapu müdürlükleri tarafından istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Cins değişikliği için gerekli olan belgeler detayına göz atmak gerekirse;



•    Cins değişikliği istenen taşınmazın tapu senedinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Tapu senedi yoksa tapu kayıt örneği, o da yoksa taşınmaz malın parsel ve ada numarasını gösteren belge cins değişikliği yapılabilmesi için ilk istenen belgedir.



•    Taşınmaz malın sahibi, temsilcisi ya da malikinin yeni kimlik kartı, üzerinde resim ve T.C. kimlik numarası yazan nüfus cüzdanı, pasaport, temsil belgesi ve avukat kimliği



•    Taşınmaz mal sahibinin ya da varsa hissedarlarının son altı ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde bir adet vesikalık fotoğrafı ve aynı zamanda bunun yanında tarafların vergi kimlik numaralarını da gösteren belge (vergi dairesinden alınmış)



•    Taşınmazın yapısızken yapılı hale gelmesi durumunda yapılacak cins değişikliği işlemlerinde cins değişikliği işlemlerinin yapılmasında herhangi bir mahsur olmadığını belirten valilik ya da belediye yazısı ile birlikte yapı kullanma izin belgesi gerekmektedir. 



•    Zirai cins değişikliği işlemlerinde ise başvuru mercii Lisanslı Harita Kadastro bürolarıdır.



Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@