Düşük Faizli Konut Kredisi Ve Dar Gelirliler İçin Konut Hesabı Uygulaması Mı Geliyor?

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından Nisan ayı İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı. Raporda sektör bir öneride bulunarak düşük faizli konut kredisi ve alternatif gayrimenkul finansman modelleri önerisi yapıldı.

Düşük Faizli Konut Kredisi Ve Dar Gelirliler İçin Konut Hesabı Uygulaması Mı Geliyor?

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan Nisan 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı. Sektörde yaşanan sorunlara dikkat çekilen raporda bu sorunların aşılabilmesi için atılması gereken adımlara da öneriler başlığında yer verildi.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖNERİSİ!

İnşaat sektörünün yaşadığı güncel sorunların analiz edildiği Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda konut satışlarına ilişkin düşük faizli kredi kampanyaları düzenlenmesine dair öneride bulunuldu. Ayrıca alternatif gayrimenkul finansmanlarına yönelik de çalışmaların yapılıp devreye sokulması istendi.

İNŞAAT MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Yayımlanan rapora göre inşaat sektöründe girdi maliyetlerinde ciddi bir artış meydana geldi. Raporda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi'nin yıllık bazda Ocak ayında yüzde 27,8 ve Şubat ayında yüzde 27,6 oranında yükseldiği hatırlatıldı. İnşaat sektöründe yaşanan maliyet sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığının vurgulandığı raporda piyasa şartlarındaki hızlı değişim, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanma ve koronavirüs salgınının finansal ve operasyonel sorunlara yol açtığı belirtildi.

KONUT FİYATLARI ARTIYOR

Konut fiyatlarındaki artışlara da değinilen Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Nisan ayı raporunda geçen yıldan itibaren başlayan konut fiyatı artışlarının yükselen maliyetler nedeniyle sürdüğüne dikkat çekildi. Konut satışlarında ise düşüş yaşandığına ayrıca vurgu yapıldı. 2021 yılının ilk çeyreğinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında düştüğü bildirildi.

DAR GELİRLİLER İÇİN KONUT HESABI UYGULAMASI İSTENDİ

Raporda inşaat sektörünün sorunlarını aşabilmesi için kritik çözüm önerileri de sunuldu. Buna göre ilk atılması gereken adımın ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli konut kredisi kampanyası olması gerektiği ifade edildi. Haziran 2020'de devreye sokulan düşük faizli konut kredilerinin konut satışlarındaki olumlu etkisine ayrıca dikkat çekildi. Öte yandan konut satışlarının yükselmesinin inşaat sektörü dışında pek çok sektör için olumlu etki bırakacağı belirtilerek alternatif gayrimenkul finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Özellikle Türkiye'de dar gelirliler için konut hesabı uygulamasının yapılmasının sektöre çok büyük bir destek vereceği bildirildi.