Apartman çatı giderlerine dükkanlar katılır mı?

Apartmanlarda ortak bazı maliyetlerin kimler tarafından ödeneceği sürekli tartışma konusu olmaktadır. Peki apartmanların altında bulunan dükkanlar ortak giderlere katılmak zorunda mı? Çatı gideri dükkanlardan istenir mi?

Apartman çatı giderlerine dükkanlar katılır mı?

Apartmanlarda ortak giderlere kimlerin katılıp katılmayacağı sürekli tartışma konusu oluyor. Özellikle ekonomik sorunların yaşandığı son dönemlerde insanlar ödeme yapmamak için tüm imkanları zorluyorlar. Peki apartmanlarda çatı giderlerine kimler katılırlar? Ortak giderleri ödemek istemeyen dükkan sahiplerinin böyle bir hakları var mıdır? 

DÜKKANLAR ORTAK GİDERLERE KATILMAYABİLİRLER Mİ?

Apartmanların altında olan ve apartmanın ortak kullanım alanlarının çoğunu kullanmayan dükkanların ortak giderlere katılımı tartışma yaratıyor. Dükkan sahipleri apartman kapısını dahi açmadan ortak giderlerin kendilerinden de tahsil edilmesini kabul etmeyebiliyorlar. Peki kanunen böyle bir hak var mı? Dükkanlar ortak gider ödemezler mi?

Apartmanlardaki hukuki bakış açısını doğru anlayabilmek için meseleye dükkan veya ev ayrımı ile yaklaşmamak gerekiyor. gerek ev olsun gerekse de dükkan olsun yasal tanımlamada bunlar bağımsız bölümlerdir. Bağımsız bölümler üzerinden bir nevi ortaklık ilişkisi kurulmaktadır. Yani ortak gider varsa bunu tüm bağımsız bölüm sahipleri karşılamalıdırlar. Kat Mülkiyeti Kanunu bunu açık bir şekilde belirtmektedir. Tüm kat malikleri apartmanın ortak giderlerine katılmakla mükelleftirler. 

DÜKKANLAR İÇİN İSTİSNA OLUR MU?

Dükkanların ortak giderlere kanunen katılma zorunluluğu bulunurken bunun istisnai bir uygulaması bulunmaktadır. Dükkanların ortak giderlere katılımı haksızlık olarak görülüyorsa bu durumda Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından bir karar alınarak dükkanlara ortak giderlere katılmama hakkı verilebilir. Buna kat malikleri ortak bir şekilde karar verip yönetim planına işletebilirler. Bu şekilde dükkanlar ortak giderlere katılmazlar. Ancak bu karar kesinlikle kat maliklerince alınmalıdır. Yönetimler tek başlarına böyle bir karar alıp uygulayamazlar.

Apartmanda çatı için herhangi bir masraf yapılması durumunda bu da ortak gider olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay'ın ilgili kararına göre çatı da apartmanda ortak alanlardan birisidir. Dolayısıyla masraf oluşmuşsa bu ortak giderlere aksi bir karar yoksa dükkan sahipleri de katılmak zorundadırlar.