Banka kredi borcundan dolayı aile konutunu haczedebilir mi?

Kredi borcu nedeniyle aile konutu vasfındaki evlere bankaların icra yoluyla el koymaları mümkün mü? Aile konutu kredi borcundan dolayı haczedilir mi? Aile konutu şerhi olmasa da haciz işlemi uygulanabilir mi?

Banka kredi borcundan dolayı aile konutunu haczedebilir mi?

Bankalardan kredi kullanımında müşterilerden genellikle konut ipoteği talep ediliyor. Konutlara konulan bu ipotekler ise kredi borcunun ödenmemesi durumunda banka tarafından icra kanalıyla satılıyor. Bu şekilde banka kredi borcunu tahsil ederken müşteri de evinden oluyor. Ancak ipotek gösterilen konut aile konutu vasfındaysa ne olur? Aile konutu banka tarafından haczedilebilir mi?

AİLE KONUTU KREDİ BORCUNDAN HACZEDİLİR Mİ?

Kanun ile aile konutları devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Aile birliğinin devamı için uygulanan bu kanun ile aile konutları özel bir statü kazanmaktadırlar. Dolayısıyla aile konutları istenildiği gibi eşlerden biri tarafından satılamadığı gibi haciz konusu da olamıyorlar. Bankaların kredi borçlarını gerekçe göstererek ipotek tesis edilen bu konutlara haciz işlemi uygulamaları kanunen uygun bulunmuyor.

Yargıtay tarafından daha önceden verilen emsal nitelikli kararlara göre bankalar kredi borcu nedeniyle aile konutları hakkında işlem yapamıyorlar. Daha önceden benzer nitelikli davalarda satış yapılmasına rağmen Yargıtay konut satışını usulsüz bularak iptal etmişti. Bankanın tüm itirazlarına rağmen aile konutlarının bu şekilde haczedilemeyeceğine hükmedilmişti.

AİLE KONUTU ŞERHİ YOKSA NE OLUR?

Bir konutun yasal olarak aile konutu niteliği kazanması için tapuda bu şekilde şerh düşülmesi gerekiyor. Ancak aile konutu olarak kullanıldığı halde tapuda bu şerh çoğu zaman eklenmiyor. Böyle bir durumda bankaların bu konutları haczedip haczedemeyecekleri merak ediliyor. Bir konut aile konutu şerhi olmasa da kullanımı açısından aile konutu niteliğindeyse yasal olarak şerh varmış gibi işlem görmektedir. Dolayısıyla aile konutu şerhi olmasa dahi bankalar kredi borcundan dolayı haciz işlemi uygulayamıyorlar. Ancak bunun için konutun aile konutu olarak kullanıldığının ispat edilmesi gerekiyor.

SONRAKİ HABER