Kira sözleşmesinde bu varsa kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler!

Deprem felaketinin ardından ev sahibi ile kiracı sorunları yeniden gündem oldu. Özellikle deprem bölgesinde ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geliyorlar. Kiracıların ev sahiplerinden tazminat isteme haklarının doğabileceği ortaya çıktı.
Kira sözleşmesinde bu varsa kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler!

Deprem felaketi ile beraber gayrimenkul hukuku ile alakalı olarak sorular çoğalmaya başladı. Bu konuda kiracılar ile ev sahipleri haklarını ve sorumluluklarını merak ediyorlar. Depremde yıkılan veya yıkılmayan evlerdeki kiracılar hangi yasal mevzuatla karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Ev sahipleri ise sorumluluklarını merak ediyorlar.

EV SAHİBİ DEPOZİTOYU İADE ETMEK ZORUNDA

Deprem öncesinde kiracı olarak oturduğu evin yıkılması durumunda kiracılar ev sahiplerinden depozito iadesi talep etme hakkına sahipler. Depozito ev sahiplerine kiracının eve zarar verme ihtimaline karşı ödenen bir güvence bedelidir. Dolayısıyla depremde yıkılan bir ev için kiracının zarar verme ihtimali de devre dışı kalıyor. Bu durumda kiracı ev sahibine ödediği depozitoyu talep edebilir. Ev sahibi ise bu depozito iadesinin tartışmasız bir şekilde iade etmek zorundadır.

KİRACIDAN TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

Bazı özel durumlarda ev sahipleri depremde yıkılan evler ile alakalı olarak kiracılardan tazminat talep etme hakkına sahipler. Ancak bu özel durumun tespit edilmesi gerekiyor. Eğer depremde evin yıkılmasının veya hasar almasının nedeni kiracının bir işlemiyse ev sahibi kiracıdan tazminat talep edebilir. Örneğin kiracı kolon kesmişse veya ana taşıyıcılara zarar vermişse ev sahibi maddi zararını kiracıdan tazminat olarak talep edebilir.

EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR!

Ev sahiplerinin de kiracılara karşı tazminat yükümlülüğü vardır. Deprem felaketinde evin yıkılmasında ev sahibinin sorumluluğu bulunuyorsa kiracıların ev sahibinden tazminat isteme hakları vardır. Ayrıca kiracı ile kira sözleşmesi yapılırken evin depreme karşı güvenli olduğu belirtilmişse ev sahibinin sorumluluğu doğacaktır. Bu durumlarda kiracılar mahkemeye giderek ev sahiplerinden tazminat talep edebilirler.