Miras Kalan Ev İçin Hangi İşlemler Yapılmalıdır?

Miras Kalan Ev İçin Hangi İşlemler Yapılmalıdır?
Miras kalan ev için mirasçıların hangi işlemleri yapmaları gerektiği merak ediliyor. Miras kalan ev için hangi işlemler yapılmalıdır? Mirasçıların sorumlulukları nelerdir?

Gayrimenkullerin miras yoluyla devredilmesi sık sık görülen bir tapu devri şeklidir. Miras yoluyla bir evin el değişimi konusunda mirasçıların nasıl hareket etmeleri gerektiği merak ediliyor. Miras kalan kişi ne yapmalıdır? Miras kalan gayrimenkulün devri için tapu harcı ödenir mi?

Miras kalan bir evin mirasçılara hangi oranlarda paylaştırılacağına bakılmaktadır. Eğer özel bir vasiyetname yoksa mirastan kimin ne kadar pay alacağı Medeni Kanun’da net bir şekilde açıklanmıştır. Miras eğer çocuklar arasında paylaştırılacaksa eşit paylaşım yapılır. İki kardeş miras paylaşımı yaparsa evin yarım hissesi bir kardeşe diğer yarım hissesi ise diğer kardeşe kalır. Mirasçının eşi hayattaysa dörtte biri ona kalırken dörtte üçü de çocuklar arasında paylaştırılır.

MİRASIN İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Mirasın intikal işlemleri için bazı işlemler sırasıyla yapılmalıdır. Öncelikle mirasçılardan birisi tapu sicil müdürlüğüne müracaat etmelidir. Bu müracaat sırasında kimlik aslı, fotoğraf, zorunlu deprem sigortası, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge ibraz edilmelidir. Bu şekilde mirasçılar evin tapusunu üzerilerine alıp kendi adlarına tescil ettirebiliyorlar.

TAPU HARCI ÖDENMİYOR

Miras yoluyla tapu devri işlemlerinde tapu müdürlüklerinde tapu harcı tahsil edilmiyor. Miras kalan gayrimenkulle riçin tapu tescil işlemleri tapu harcından muaf tutuluyor. Ancak tapu sicil müdürlüğünde döner sermaye ödemesi yapılıyor. Bu da genellikle çok cüzi bir miktar oluyor.

MİRAS KALAN EVİN SATIŞI

Miras kalan evlerin satışı konusu da merak ediliyor. Bu satış işlemlerinde mirasçılar kendi paylarını satışa çıkarabildikleri gibi toplu bir satış da gerçekleşebiliyor. Satıştan elde edilen gelir ise miras payı oranında mirasçılar arasında dağıtılır.

Emlak365.com