Emlak Vergisi Borcu Olanlara Kötü Haber! Tapuda Devir ve Ferağ Yasağı Geldi

19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yürürlüğe giren kanun kapsamında emlak vergisi borcun ödemeyenlere de kötü haber verildi. Emlak vergisi borcu olanlar için devir ve ferağ yasağı getirildi.

EMLAK HABERLERİ 19.06.2021 - 12:09 19.06.2021 - 12:09

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren çok sayıda önemli düzenlemeyi içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun resmen yürürlüğe girmiş oldu. 

Yayımlanan yeni kanun kapsamında emlak vergisi borcu olan kişileri de yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yapılmış oldu. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında da bir dizi önemli değişiklik yapıldı ve yapı kullanma izin belgesi için yeni uygulamalara gidildi. 

EMLAK VERGİSİ BORCU OLANLARA DEVİR VE FERAĞ YASAĞI GETİRİLDİ! 

Resmi Gazete ile yayımlanan kanun kapsamında yer alan 14. madde ile "29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgular.

Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirir" ifadeleri ile emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yasaklanmış oldu. 

Söz konusu kanuni düzenlemenin uygulamaya geçilebilmesi adına tapu dairelerini devir ve ferağ işlemlerini ilgili belediyelere bildirmelerini sağlamak amacıyla elektronik altyapının hazırlanması adına çalışmalar başlanacak. Bu nedenle kanun hükmünün uygulanması için geçiş süreci tanınacak. Belediyelerin konu hakkında ilgili alt yapılarını hazırlamaları ve kanun maddesini uygulamaya hazır hale getirmesi için 1 Ocak 2023 tarihine kadar süre tanınacak. Daha sonra ilgili tapu müdürlükleri tarafından sistem kullanıma başlayacak.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@