Eski Binalarda Yalıtım / Mantolama Zorunlu Mu?

Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği Resmi Gazete içerisinde yer alarak uygulamaya alınmış ve vatandaşlara belirli bir süre tanınmıştı. Peki, binalarda yalıtım ve mantolama için son durum ne, uygulama ne zaman başlayacak, cezası ne olacak?

Emlak Haberleri 12.09.2018 - 16:01 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği Resmi Gazete içerisinde yer alarak uygulamaya alınmış ve vatandaşlara belirli bir süre tanınmıştı. Peki, binalarda yalıtım ve mantolama için son durum ne, uygulama ne zaman başlayacak, cezası ne olacak?

Binalarda yalıtım zorunluğu Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile sıfır binalar için uygulamaya alınmış eski binalar için ise vatandaşa belirli bir süre tanınmıştı. Eski Binalarda Isı Yalıtımı Zorunlu Mu?Evet, çıkarılan yeni yönetmelik ile beraber eski binalara da yalıtım zorunluluğu getirildi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılan düzenleme ile bu zorunluluğu 2020 yılına erteledi.Yani eski binalara ısı yalıtımı / mantolama yaptırmaları için bakanlık 2020 yılına kadar süre tanımış oldu. Dahan önce yapılan değişiklik ile son tarih 2017 yılı olarak belirlenmiş ardından da 2019 yılına kadar bu sürenin uzatılacağı konuşulmuştu. Son yapılan açıklama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski binalarda mantolama zorunluluğu için 2020 yılını belirlemiş oldu. Isı Yalıtım Projesi İçerisinde Bulunması Zorunlu Olan Belgeler Nelerdir?a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binanın Özgül Isı Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B'deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4°K'den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilir.ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçları gösterilmelidir. f) Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek "U" değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır.ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılması sırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabı da dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A - EK J) temin edilir.h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmiş olan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008'e uyulur.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@