Ev Sahipleri Kira Ödemeyen Kiracılarının Eşyalarını Evden Atabilirler Mi?

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki en tatsız olaylar kiranın ödenmemesi neticesinde çıkmaktadır. Peki bir ev sahibi kiracısının eşyalarını kira ödemediği gerekçesi ile evden atabilirler mi?

Ev Sahipleri Kira Ödemeyen Kiracılarının Eşyalarını Evden Atabilirler Mi?

Ev sahipleri ile kiracılar karşılıklı olarak vardıkları mutabakat ile kiracılık ilişkisi başlamaktadır. Bu ilişki resmi bir belgeye dönüştürülüp kira sözleşmesi ile somut bir delil haline getirebilir. Bu ilşkide ev sahipleri kiracılara yaşayabilecekleri bir ev temin etme yükümlülüğünü kiracılar ise her ay kira ödeme yükümlülüğünü üstlenirler. Ancak kiracıların kira ödememeleri yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Kira ödemeyen kiracılarıyla uğraşmak istemeyen bazı ev sahipleri pek de akla yatmayan yollarla kiracılarını evden çıkartmaya çalışmaktadırlar.

KİRA ÖDEMEYEN KİRACININ EŞYALARI EVDEN ATILIR MI?

Ev sahipleri kira ödemeyen kiracılarla yaşadıkları sorundan kısa bir süre içerisinde kurtulmak isteyebilirler. Ancak kira sözleşmesi taraflara belirli yükümlülükler yüklediği gibi bazı haklar da vermekttedir. Bir kiracının kira ödememesi ile ev sahibi kira sözleşmesini herhangi bir süreç işletmeden iptal edemez. Bunun bazı yolları vardır. Kira ödemeyen kiracının eşyasını evden atmak hukuken bir hak değil aksine suçtur.

Kira sözleşmesi olan ve kirasını ödemeyen kiracının evden çıkarılmasının yolu noter yoluyla ihtar çekmekle başlamaktadır. Bu şekilde yapılan girişimlerle kiracının kiracılık durumu sonlandırılabilir. Ancak kira sözleşmesi devam ederken bir ev sahibinin kiracının evine girip eşyalarını atması hapis suçuna kadar gitmektedir. Öncelikle kiralanmış olan bir eve ev sahibi kiracısının izni olmadan giremez. Sadece eve izinsiz girmesinin bile emsal olaylarda hapis ile cezalandırıldığı durumlarda ev sahibi eve girip eşyaları evden atarak suçu katmerleştirmektedir. Dolayısıyla kiracının şikayetçi olması durumunda ev sahibi hukuken haklı durumdayken haksız duruma düşebilir ve ağız cezalarla muhatap olabilir.

Kira ödemeyen kiracının evden çıkarılması için yasal süreçler takip edilmelidir. Aksi durumda ev sahipleri amaçlarına ulaşamayacakları gibi büyük zararlar da görebilirler.