Ev Sahipleri Kirasını Zamanında Ödemeyen Kiracıları Kaç İhtar İle Evden Çıkarabilirler

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira ödemeleri konusunda yaşanan problemler kiracıların evden çıkarılmasına kadar ulaşabiliyor. Ev sahibi kiracıya kaç ihtar gönderdikten sonra evden çıkarabilir?

Emlak Haberleri 19.11.2021 - 03:24 19.11.2021 - 03:24 Engin Uzunoğlu

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira ödemelerine ilişkin anlaşmazlıklar her zaman oılmuştur. İşi bozulan, gelirleri aksayan veya geçim sıkıntısı yaşayan kiracılar kira ödemelerini ödemeleri gereken zamanda ödeyemiyorlar. Ev  sahipleri de kirasını zamanında ödemeyen kiracıları evden çıkarmak istemektedirler. Peki ev sahibi kira aksaması nedeniyle kiracıları evden çıkarabilir mi? 

KİRAYI ZAMANINDA ÖDEMEYEN KİRACI SORUNU

Kiracılar kira bedellerini zamanında ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük kira sözleşmesiyle doğmakta ve yasal zemine oturtulmaktadır. Kiracı ev sahibine kirayı zamanında ödemezse ne olur? Kiranın zamanında ödenmemesi ve sonraki süreçler çoğu zaman yanlış değerlendirilmektedir. Kirasını alamayan ev sahiplerine bazı haklar verilmektedir. Bu hakları kullanan ev sahipleri hem kiracısının ödemedikleri kira bedellerini alabilmektedirler. 

EV SAHİBİNDEN KİRACIYA YAZILI İHTAR

Kiraısnı zamanında ödemeyen kiracılara ev sahibi tarafından bazı yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu yaptırımların ilki kiracıya gönderilen yazılı ihtardır. Bu ihtara dayanarak ev sahipleri sorun yaratan kiracılarının evden çıkarılmasını sağlayabilirler. Ancak bunun bazı şartlarının yerine gelmesi gerekir.

HAKLI GEREKÇE İLE 2 İHTAR GÖNDERMEK 

Ev sahipleri kiracılarına borçlarından dolayı ihtar gönderebilirler. Bir yıl içerisinde kira ödemesini iki defa aksatan kiracılara gönderilen ihtar haklı gerekçe içermektedir. Ancak 2 ay kirasını ödemeyen kiracıya gönderilen tek ihtar kiracının evden çıkarılmasına yetmez. Aynı yıl içerisinde en az 2 defa kiracılara ihtar gönderilmelidir. Mahkeme süreçlerinde haklı ihtar oldukça büyük bir önem arz etmektedir. 2 ayrı ihtar gönderilen kiracının evden tahliyesi mahkemeler aracılığı ile mümkün olacaktır. 

Öte yandan kiracıya gönderilen ihtarın geçerliliği bazı şartlara bağlıdır. 2 ay kira ödemeyen kiracıya gönderilen tek ihtar evden çıkarılma için yeterli değildir. Kiracılara iki ayrı ihtar gönderilmeden evden çıkarılmaları mümkün değildir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@