Evi Olan, Ev Alacak Herkesi İlgilendiriyor! Tapuda Yeni Dönem

Evi olan ve ev alacak herkes için geçerli olacak yeni bir uygulamaya başlanıyor. Bu uygulama ile tapuda bir dönem kapanıyor. Pilot uygulamanın başlatıldığı yeni hizmetle vatandaşlar artık tapu siciline idarelerce kamusal kısıtlamaları ve taşınmazların bulundukları bölgeye ait afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları gibi bilgilere anında ulaşabilecekler.

Evi Olan, Ev Alacak Herkesi İlgilendiriyor! Tapuda Yeni Dönem

Türkiye'de tapulara yönelik uygulanan sistem üzerinde devrim gibi bir değişiklik yapılması için harekete geçildi. Yeni uygulama hizmete sunulduğunda tüm vatandaşlar tapu sicilindeki taşınmaz bilgilerine ulaşabilecekler.

Tapu ve Kadastro genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer alan “Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması” konusunda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

TAPUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Geçerli olan mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyetleri üzerine bası kısıtlamalar konulabildiğini söyleyen Mehmet Zeki Adlı askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların tapu siciline verilen şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Kamu kurumları tarafından uygulanan kısıtlamaların tapu bilgilerine entegre edilmesinin kurumun talebine bağlı olacağını söyleyen Mehmet Zeki Adlı, “Şerhin tarafı olan kurum şerhe konu olan düzenlemeleri yaptıktan sonra talep etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o koordinatları haritalarımıza işliyoruz. Buna bağlı olarak ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın duyurduğu yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden kişisel bilgileri ayırarak parsellere dair kısıtlamaları yalnızca kurumlar değil artık malikler ve ilgililer de görebilecekler.” dedi.

PİLOT UYGULAMA AMASYA'DA BAŞLADI

Yeni sistemin pilot uygulamasına Amasya'da başlandığını belirten Mehmet Zeki Adlı, “Amasya'da pilot uygulamaya başladık. Bu uygulamada çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Kısıtlamaların işlenmesinin yanında bütün kamu kurumlarının elinde bulunan mülkiyet hakları ile alakalı tüm bilgilerin sisteme entegre edilmesini sağladık. Amasya'da tüm kamu kurumlarındaki mülkiyet bilgileri Amasya Kadastro Müdürlüğü tarafından toplandı ve sisteme aktarıldı.” ifadelerini kullandı.

HANGİ BİLGİLER SİSTEME ENTEGRE EDİLİYOR?

Pilot uygulama hakkında bilgi vermeye devam eden Mehmet Zeki Adlı, “Yaptığımız çalışma kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden afet bölge alanları, toplanma ve çadır alanları, meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden meteorolojik bilgiler, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan ilgili taşınmazların koruma amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden riskli alan bölgeleri, rezerv alanı, yapı kayıt belge listesi, anıt ağaç listesi, sit alanı sınırı bilgileri alınarak sisteme entegre edildi. Bu uygulamada kişisel veriler görülemeyecek. Ancak taşınmazlar ile ilgili kısıtlamalar isteyen herkes tarafından görünebilecek. Bu yeni sistemle beraber gayrimenkul piyasasında faaliyet gösteren yatırımcılar ve diğer paydaşların bilgiye ulaşmaları konusunda fırsat eşitliği de sağlanmış olacak.” şeklinde konuştu.

Mehmet Zeki Adlı yeni sistemin planlaması konusunda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını söyleyerek Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) bilgileri ile TAKBİS'teki bilgilerin eşleştirildiği ve bu çalışmanın sonunda da maliklerin ve ilgililerin taşınmaz bilgilerine ulaşabileceklerini söyledi.

YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

MAKS sisteminin entegrasyonunun neden önemli olduğunu aktaran Mehmet Zeki Adlı, “Belediyeler bir inşaat izni verdikleri zaman ilk aşamadan oturma izni verilen aşamaya kadar büyün bilgileri MAKS sistemine girmek zorundalar. Biz MAKS sistemi ile TAKBİS sistemini tam olarak entegre ettiğimizde bu bilgilerin tamamı TAKBİS'te de görülebilecek.Hangi dairede kim oturuyor, ne zamandan beri orada ikamet ediyor, kiracı mı yoksa ev sahibi mi gibi tüm bilgiler bizim sistemimizde de yer alacak. Ve bu bilgilerin tamamı da vatandaşların erişimine açık olabilecek. Diğer verilerin de işlenmesiyle komple bir sistem bütünlüğü elde edilecek. İnsanlar artık bir taşınmazı satın aldıklarında o taşınmaza dair tüm bilgileri görebilecekler. Pilot uygulamamızın ilk sonuçlarını Temmuz ayı gibi almaya başlayacağız. Bu sürecin ardından da bunu Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştıracağız.” dedi.

Emlak365.com