Kredi ve kart borcu olanlar OH çekecek! Kanun teklifi mecliste hepsi SİLİNECEK

Milyonlarca kredi ve kart borçlusuna, son dakika sicil affı müjdesi bekleyen kişilere meclis müjdesi geldi.
Kredi ve kart borcu olanlar OH çekecek! Kanun teklifi mecliste hepsi SİLİNECEK

Kredi ve kart borcu olanlar OH çekecek! Kanun teklifi mecliste hepsi SİLİNECEK - Ekonomik olarak zorlanan vatandaşların birçoğu ne yazık ki borç ödemelerinde sıkıntıya düşerken kredi ve kart borçlusu kişi sayısı rekor seviyeye ulaşmıştı. Kara listeye düşen kişilerin sayısında da rekor artış yaşanırken borçlu olan kişilere yönelik meclisten ilk adım atıldı.

Ankara Milletvekili Deniz Demir'in hazırlamış olduğu Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler île Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunularak kredi ve kart borçlusuna rahat nefes aldıracak düzenlemede ilk adım atıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-22.01.2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- (I) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2023 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2024 tarihine kadar tamamının Ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

1.jpg

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KARA LİSTE SİCİL AFFI 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sicil affı düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı kanun teklifinde gözler mecliste olacak. CHP tarafından verilmesine rağmen iktidarın destek vermesi durumunda kanun teklifi yasalaşacak.

Genel Yayın Yönetmeni