ÖTV matrah dilimleri düzenlemesi için Erdoğan imzayı attı Resmi Gazete ile yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile 24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan karar ile ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı.

ÖTV matrah dilimleri düzenlemesi için Erdoğan imzayı attı Resmi Gazete ile yayımlandı

24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417) kapsamında milyonların beklediği ÖTV matrah düzenlemesi gerçekleştirildi. 

Yapılan düzenleme kapsamında sıfır araç almak isteyen kişilerden tahsil edilen ÖTV için matrah dilimleri yeniden belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeni ÖTV dilimleri belirlenmiş oldu. 

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANDI! 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23/11/2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

ÖTV matrah dilimleri düzenlemesi için Erdoğan imzayı attı Resmi Gazete ile yayımlandı

ÖTV matrah dilimleri düzenlemesi için Erdoğan imzayı attı Resmi Gazete ile yayımlandı - Resim : 2

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 Söz konusu düzenleme sonrasında motor silindir hacmi 1600 CC altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltilmiş oldu. Matrah üst limiti için yapılan düzenleme sonrasında ise uygulanan rakam 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

SONRAKİ HABER