Resmi Gazete müjdesi açıklandı! 29 Aralık'a kadar başvuru yapana devletten nakdi destek

Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında başvuru yapan kişilere ödenecek nakdi destek miktarlarında artışa gidildi. İşte yeni rakamlar...
Resmi Gazete müjdesi açıklandı! 29 Aralık'a kadar başvuru yapana devletten nakdi destek

Resmi Gazete müjdesi açıklandı! 29 Aralık'a kadar başvuru yapana devletten nakdi destek - Resmi Gazete ile yayımlanan yeni karar kapsamında devlet tarafından üretimi teşvik etmek amacıyla ödenen destek miktarlarında artışa gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ila yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2023/41) ile Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/46)yürürlüğe girdi. Her iki yeni tebliğ kapsamında da yapılan ödemelerde bir dizi değişikliğe gidildi.

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/46)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

teblig-1.jpg

Yapılan düzenlemeler ile dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre, aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre, kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre, kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre, çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre, patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre, yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre, yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre, diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacağı ilan edildi.

Mazot ve gübre desteği için alınan karar kapsamında artık ödemeler Ziraat Bankası hesaplarına tanımlanacak. Destek miktarlarında yapılan artış memnuniyet yaratırken yeni düzenleme ile üretimin arttırılması amaçlandı.

Genel Yayın Yönetmeni